Barnehage

Ullensvang kommune har 13 barnehagar. Barnehagen utgjer første fase i barn sitt organiserte opplæringsløp. Her blir det lagt eit viktig grunnlag for at barn skal lukkast. Barn i barnehagen skal få opplevingar, erfaringar og kunnskap som gjer at dei kan byrja på skulen med tryggleik, nysgjerrigheit og tru på eiga meistring.

Det blir lagt til rette for at barn får fridom til å leika, oppleva magiske augneblinkar og påverka sin eigen barndom. Læringsmiljøet skal vera utviklande for sosial og språkleg kompetanse.

Kunngjøringer

Barnehageruta 2023/2024

Les meir

Søkja, svara, endra eller sei opp barnehageplass

Les meir

Vedtekter barnehage

Les meir

Redusert foreldrebetaling barnehage

Les meir

Barn med spesielle behov 0-6 år

Les meir

Ulykkesforsikring for barn og ungdom

Les meir

RELATERTE ARTIKLER