Sjølvbetening

Det er mykje du kan gjere sjølv for å få informasjonen du treng. Det er mange ulike løysingar for sjølvhjelp tilgjengeleg på digitale plattformer.

Vi har her samla ei rekkje elektroniske løysingar for sjølvbetening, både for kommunale og statlege tenester.

Nokre sider krev innlogging via ID-porten.

Foreldreportalen (barnehage) ↗

Søkja ny barnehageplass, svare på søknad om tildelt plass, endra opphaldstid i eigen barnehage eller overføra plassen til annan barnehage.

 

Visma Flyt Skule 

 

Mine Faktura

Her kan du sjå dine faktura frå kommunen. 

 

Min Eigedom 

Nyttig informasjon om dine eigedomar som feks.  gebyr, eigedomsskatt, vassforbruk, renovasjon, feiing ol.

Altinn ↗

Din dialog med det offentlege. Her finn du skjema, meldingar og anna relevant informasjon.

 

Digipost 

Din digitale postkasse

 

e-Boks 

Din digitale postkasse

 

Helsenorge.no 

Byte fastlege, pasientjournal, pasientreiser, frikort, legemidler, mm.

 

Husbanken

 

NAV 

Arbeid, familie, pensjon, svangerskapspermisjon mm.

 

Posten 

Min adresse; meld flytting og adresseendring

 

Skatteetaten

Skatt, avgifter, folkeregister mm.

 

Vegvesenet 

Køyretøy, førarkort, veg mm.

 

Vegvisar til offentlege teneste på nett