Hand som holder mobiltelefon. Foto.

Kontaktinformasjon

Ullensvang kommune

Postadresse: Opheimsgata 31, 5750 Odda
Organisasjonsnummer: 920 500 633
Kommunenummer: 4618

Sende faktura til Ullensvang kommune

Sentralbord: 53 65 40 00
Måndag til fredag: 09:00 – 14:00
E-post: postmottak@ullensvang.kommune.no

 

Feil og manglar?

Feil og manglar på veg, park, renovasjon, samt vatn og avløp skal meldast via MELD EIN FEIL

 

Nødnummer

Brann

110

Politi

112

AMK

113

Legevakt

(stasjonert på Odda sjukehus)

116 117

 • 53 65 47 16 / 975 58 430, 53 65 47 12 / 975 58 404, eller 53 65 47 00

Tildelingskontor

Kommunale helse- og omsorgstenester. inkl. kto/rehab på institusjon.

Omsorg- og heimebaserte tenester

Legetenesta

Kommuneoverlege

Smittevernlege

Fysio- og ergoterapitenesta

Rus og psyksisk helse

Pasienter med følgeteneste

Helsestasjon

Barn som pårødande

Barnevern

Logopedtenesta

Kreftkoordinator

NAV

Avvik på tenesteavtalar

Søknad på kommunale tenester

 

Beredskapsansvarleg

 • Beredskap og kritiske hendingar: 911 93 437
 • Brannvesenet (ved brann ring 110): 975 58 613
 • FHI – informasjonstelefon for korona: 815 55 015
 • Hardanger Barnevern – Akuttberedskap: 97 55 85 10 / 97 55 85 11 (frå kl 15:00 til kl. 08:00)
 • Informasjonstelefon for korona (Ullensvang kommune): 941 34 126
 • Vakttelefon – Brøyting: 975 58 629
 • Vakttelefon – Heimebaserte tenester Odda: 53 65 47 00
 • Vakttelefon – Vatn og avløp: 975 58 646

Konstituert kommunalsjef: Kristian Bondhus- Jensen – 975 58 600 – E-post

Fagstab:

 • Næringssjef >>>
 • Kultur- og idrettsjef: Else Marie Sandal – 975 58 487 – E-post
 • Odda/Ullensvang Frivilligsentral: Elin Myran – 475 12 152 – E-post

Kulturskulen: Verksemdsleiar Eldbjørg Furholt – 975 58 452 – E-post

Ullensvang bibliotek >>>

Samfunnsutvikling og plan: Konst. Verksemdsleiar Sigrid Halldorsson – 975 58 607 – E-post

Landbruk og havbruk: Verksemdsleiar Trygve Vik – 900 69 759 – E-post

Byggesak, kart og oppmåling: Verksemdsleiar Siv Marislett Sekse – 975 58 605 – E-post

Nav: Verksemdsleiar Gunnvor S. Medhus – 975 58 407 – E-post

Inkludering: Verksemdsleiar Ingvild Sperrevik – 970 98 764 – E-post

Kommunalsjef: Anton Langeland – 975 58 602 – E-post

Eigedom og miljø: Verksemdsleiar Per Gunnar Hammer – 907 16 037 – E-post

Vatn og avløp: Verksemdsleiar Gunnvor Dagestad – 930 16 542 – E-post

Renovasjon: Verksemdsleiar Jan Tore Knudsen – 941 43 124 – E-post

Veg og park: Verksemdsleiar Bente Bjotveit – 950 88 757 – E-post

Hamn: Verksemdsleiar Torkjell Tolo – 975 19 358 – E-post

Reinard: Verksemdsleiar Line Roset Kvalvik – 480 78 671 – E-post

Byggdrift: Verksemdsleiar Tore Hamre – 452 01 794 – E-post

Odda folkebad: Verksemdsleiar Tore Hamre – 452 01 794 – E-post

Brann og redning: Verksemdsleiar Sigbjørn Kleppe 975 58 616 – E-post