Kontakt oss

Ullensvang kommune

Postadresse: Opheimsgata 31, 5750 Odda
Organisasjonsnummer: 920 500 633
Kommunenummer: 4618

Telefon: 53 65 40 00
Tlf tid måndag til fredag: 09:00 – 14:00
E-post: postmottak@ullensvang.kommune.no

Sende faktura til Ullensvang kommune

 

Feil og manglar?

Feil og manglar på veg, park, renovasjon, samt vatn og avløp skal meldast via MELD EIN FEIL

  • Beredskap og kritiske hendingar: 91 19 34 37
  • Brannvesenet (ved brann ring 110): 97 55 86 13

 

Kommunalsjef kultur, næring og samfunn >>>

Fagstab:

Kulturskulen >>>

Ullensvang bibliotek >>>

Samfunnsutvikling og plan: 48 29 52 88 (kl. 09.00 – 15.00)

  • Verksemdsleiar: Wermund Vetrhus – 46 84 60 82 – E-post

Land- og havbruk: Verksemdsleiar Iselin Victoria Hammer – E-post

Byggesak, kart og oppmåling:

  • Spørsmål om byggesak og deling av eigedom: 48 29 03 61 (kl. 10.00 – 14.00)
  • Verksemdsleiar Iselin Victoria Hammer – E-post

Nav: Verksemdsleiar Gunnvor S. Medhus – 97 55 84 07 – E-post

Inkludering: Verksemdsleiar Ingvild Sperrevik – 97 09 87 64 – E-post

Kommunalsjef teknikk og miljø >>>

Eigedomsforvaltning: Verksemdsleiar Per Gunnar Hammer – 90 71 60 37 – E-post

Prosjekt og utvikling: Verksemdsleiar Marit Ystanes – 92 68 28 15 –  E-post

Vatn og avløp: hovudnummer: 91 80 75 19

Renovasjon >>>

  • Verksemdsleiar: Astrid Alfredsen – E-post

Veg, park og hamn: Hjalmar Heimvik – 90 08 08 73 – E-post

Reinhald: Verksemdsleiar Line Roset Kvalvik – 48 07 86 71 – E-post

Byggdrift, hovudnummer: 48 21 79 42

Odda folkebad >>>

Brann og redning: Verksemdsleiar Sigbjørn Kleppe – 97 55 86 16 – E-post

Nødnummer

Brann

110

Politi

112

AMK

113

Legevakt

Sjukehusvegen 10 (stasjonert på Odda sjukehus)

5750 Odda

116 117

Beredskap

Beredskap og kritiske hendingar

91 19 34 37