Velkomen

Ullensvang kommune – ein livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Nettsida vår er primærstad for informasjon om tenestene våre, ansvarsområde og innsyn.

Utlysing Røldal næringsfond

17. 09. 2021 Les meir

Varsel om mindre reguleringsendring av Lontjørnshaugane, felt Q4

17. 09. 2021 Les meir

Folkemøter i samband med kommuneplanen sin arealdel (KPA)

15. 09. 2021 Les meir

Drop-in vaksinasjon 15. september

13. 09. 2021 Les meir

Odda barneskole treng vikarar

13. 09. 2021 Les meir

Pressemelding 12. septemeber – Korona

13. 09. 2021 Les meir

Velkomen til tilflyttarkveld

09. 09. 2021 Les meir