Ullensvang kommune

Velkommen!

Dette er den nye nettsida til Ullensvang kommune. Førebels inneheld den berre det mest nødvendige av informasjon. Innhald til nettsida, samt utvikling av løysingar for sjølvbetening og digital dialog vil me jobba med fortløpande framover i 2020.

Dei gamle nettsidene til Jondal kommune, Odda kommune og Ullensvang herad skal leggjast ned, men dette skjer ikkje frå 01.01.20. Frå nyttår vil dei gamle nettsidene bli satt i “lesemodus”. Det vil sei at du som innbyggjar finn all informasjon på dei gamle sidene, men dei vil ikkje bli oppdatert med ny informasjon og linker til ulike skjema m.m. er fjerna.

 

Stenging av riksveg 13 i samband med vegarbeid

Les meir
IMG_3919

Søkja barnehageplass

Les meir

Søknad om plass i SFO

Les meir
CH_Ullensvang_stills-225

Innskriving for skuleåret 2020 – 2021

Les meir

Solfonn – Kunngjering av detaljreguleringsplan

Les meir

Bråstøl – Kunngjering av vedteken detaljreguleringsplan

Les meir

Betaling av parkeringsavgift for kommunale fjellparkeringar

Les meir

Offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Almerket

Les meir