Velkomen

Ullensvang kommune – ein livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Nettsida vår er primærstad for informasjon om tenestene våre, ansvarsområde og innsyn.

Pressemelding 15. januar 2021 – Korona

15. 01. 2021 Les meir

Varsel om oppstart av planarbeid – Lindenes

15. 01. 2021 Les meir

Spørsmål om korona? No kan du senda oss ein e-post

14. 01. 2021 Les meir

Høyring – Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

14. 01. 2021 Les meir

Odlandsvegen er no open for trafikk heile døgnet

14. 01. 2021 Les meir

Lyssetting på smelteverket

13. 01. 2021 Les meir

Oppstart av arbeid på Almerket pumpestasjon

12. 01. 2021 Les meir