Velkomen

Ullensvang kommune – ein livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Nettsida vår er primærstad for informasjon om tenestene våre, ansvarsområde og innsyn.

Streaming av formannskapsmøte

24. 11. 2020 Les meir

Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå

24. 11. 2020 Les meir

Odda barneskole treng vikarar

23. 11. 2020 Les meir

Kunngjering av planoppstart for detaljreguleringsplan Hardanger Lift

23. 11. 2020 Les meir

Redusert åpningstider legekontora

20. 11. 2020 Les meir

Melding frå biblioteka

20. 11. 2020 Les meir

Endringer i parkeringssystemet frå 1. januar 2021

20. 11. 2020 Les meir