Velkomen

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 000 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Nettsida vår er primærstad for informasjon om tenestene våre, ansvarsområde og innsyn.

Kunngjøringer

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Domusgaarden

02. 02. 2023 Les meir
Oversiktsbilete av Hauso skule med fjord og fjell i bakgrunn. Foto.

Søknad om plass i SFO

26. 01. 2023 Les meir

Slutthandsaming av detaljreguleringsplan for Solfonn

25. 01. 2023 Les meir
Stim med fisker som symjer i oppdrettsanlegg. Bilete.

Offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for settefiskanlegg i Herand

23. 01. 2023 Les meir
Trolltunga med Ringedalsvannet og fjell i bakgrunn. Foto.

Vigsel på Trolltunga sommaren 2023

17. 01. 2023 Les meir
Barn som ser med forstørrelsesglass. Bilete.

Du kan no søkja barnehageplass for hausten 2023

09. 01. 2023 Les meir
Heisekran over bebyggelsen i Odda med fjell i bakgrunnen. Foto.

Byggesak har enno redusert bemanning

09. 01. 2023 Les meir