Velkomen

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag
11 000 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Nettsida vår er primærstad for informasjon om tenestene våre, ansvarsområde og innsyn.

Kunngjøringer

Hugs bålforbodet frå 15. april

12. 04. 2024 Les meir

Trygg på trening-foredrag

12. 04. 2024 Les meir

Vaksenopplæringa – prøver, opplæring og kurs framover

10. 04. 2024 Les meir

Kunngjering av oppstart planarbeid for hovudplanar for vassforsyning, avløp og vassmiljø

09. 04. 2024 Les meir

Vintervedlikehald – Konkurranse kunngjort

08. 04. 2024 Les meir

Minner om å søkje næringsfondet

05. 04. 2024 Les meir

Du kan no søkja kulturskulen

04. 04. 2024 Les meir