Velkomen

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag
11 000 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Nettsida vår er primærstad for informasjon om tenestene våre, ansvarsområde og innsyn.

Kunngjøringer

Kunngjering om endring av detaljreguleringsplan for del av Smelteverkstomta

03. 07. 2024 Les meir

Kunngjering om endring av deler av detaljreguleringsplan for Streitet på Kysnesstrand

03. 07. 2024 Les meir

Pårørandeskule med oppstart i september

02. 07. 2024 Les meir

Vaksenopplæringa startar opp norskkurs til hausten

27. 06. 2024 Les meir

Strategisk hamneplan – høyring

27. 06. 2024 Les meir

Sommarstengt eller endra opningstider i sommar ved nokre tenester

25. 06. 2024 Les meir

Badedammen i Tyssedal

24. 06. 2024 Les meir