Velkomen

Ullensvang kommune – ein livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Nettsida vår er primærstad for informasjon om tenestene våre, ansvarsområde og innsyn.

Oppdatering Odlandsvegen

08. 03. 2021 Les meir

Nytt smittetilfelle av covid-19

07. 03. 2021 Les meir

Kommuneplan sin samfunnsdel vedteke

05. 03. 2021 Les meir

Melding om oppstart av planarbeid for hyttefelt Hesjabakk – Korlevoll

05. 03. 2021 Les meir

Kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder

05. 03. 2021 Les meir

Biblioteket og innbyggjartorget i Kinsarvik er stengt

04. 03. 2021 Les meir

Høyring: Adressering i Ullensvang kommune

04. 03. 2021 Les meir