Velkomen

Ullensvang kommune – ein livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Nettsida vår er primærstad for informasjon om tenestene våre, ansvarsområde og innsyn.

Raskare prøvesvar med digital løysning

Les meir

1. gongs handsaming av reguleringsplan for Naustflot

Les meir

Informasjon om Syreflot vassverk

Les meir

Pressemelding frå rådmannen vedkommande drifta ved Røldal sjukeheim

Les meir

Ullensvang kommune søkjer kvinnelege meddommarar og skjønnsmedlemer

Les meir

Valldalsvegen er no open

Les meir

Oversikt over vassprøvar ved badeplassar

Les meir