Velkomen

Ullensvang kommune – ein livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Nettsida vår er primærstad for informasjon om tenestene våre, ansvarsområde og innsyn.

Skogdag med tema: Hogst, planting, forynging og skogkultur.

18. 10. 2021 Les meir

Korona: 4. utlysing av tilskot for lokale verksemder

18. 10. 2021 Les meir

Årets TV-aksjon: «Barn, ikkje brud»

15. 10. 2021 Les meir

Feil i Altinn som gjeld «Søknader om tilskot frå Regionalt Miljøprogram»

15. 10. 2021 Les meir

Invitasjon til sidernæringa

13. 10. 2021 Les meir

Frist for innspel til kommuneplanen sin arealdel

13. 10. 2021 Les meir

Invitasjon til utbyggarar – møte om utvikling av bustadtomter

12. 10. 2021 Les meir