Velkomen

Ullensvang kommune – ein livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Nettsida vår er primærstad for informasjon om tenestene våre, ansvarsområde og innsyn.

Pressemelding frå industri og Ullensvang kommune om førebygging Covid-19

27. 11. 2020 Les meir

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021

27. 11. 2020 Les meir

Barnevernstenesta treng fritidskontaktar og besøks-/ avlastningsheimar

26. 11. 2020 Les meir

Odda barneskole treng vikarar

23. 11. 2020 Les meir

Kunngjering av planoppstart for detaljreguleringsplan Hardanger Lift

23. 11. 2020 Les meir

Redusert opningstider legekontora og helsestasjonen

20. 11. 2020 Les meir

Melding frå biblioteka

20. 11. 2020 Les meir