Velkomen

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 000 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Nettsida vår er primærstad for informasjon om tenestene våre, ansvarsområde og innsyn.

Kunngjøringer

Om ulovleg bygde landbruksvegar

22. 02. 2024 Les meir

Planoppstart av detaljreguleringsplan for Eidesbrotet 14

20. 02. 2024 Les meir

Snørskredfare

20. 02. 2024 Les meir

Utskriving av eigedomsskatt 2024 – offentleg gjennomsyn

19. 02. 2024 Les meir

Vedteken detaljreguleringsplan for Kinsarvik Camping

19. 02. 2024 Les meir

Tilskotsordningar i landbruket

16. 02. 2024 Les meir

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Seljestad vassverk

15. 02. 2024 Les meir