Velkomen

Ullensvang kommune ber alle personer mellom 18-65 om å stadfeste om dei ynskjer vaksine.

Dei me ynskjer at skal registrera seg er alle under 65 år.  Primært treng me at dei som har fastlege utanfor kommunen eller som er i FHI sine prioriteringsgrupper 8, 9, 10 og 11 registrerar seg.

Ettersom kommunen ikkje veit kor mange vaksinar som til ei kvar tid er tilgjengeleg, vil registreringa ikkje fungera som ei vanleg timebestilling.

Registreringa inneber å melda si interesse for vaksine. Du kan registrera om du ynskjer vaksine eller ikkje. Når du har registrert deg får du ei bekrefting på SMS.

Kunngjering av godkjend forskrift om åtferdsreglar etter friluftslova § 15, Trolltunga

21. 06. 2021 Les meir

Kvalitet på badevatnet

21. 06. 2021 Les meir

Vedlikehaldsarbeid over Ringedalsdammen i Skjeggedal

21. 06. 2021 Les meir

Vaksinert i utlandet mot Covid-19?

21. 06. 2021 Les meir

Odda trafikkstasjon stengt ei veke i sommar

18. 06. 2021 Les meir

Kunngjering av godkjend reguleringsplan – Kabelheim, Håradalen

16. 06. 2021 Les meir

Driftsstans Odda Folkebad

14. 06. 2021 Les meir