Aktuelt

Administrativ organisering

Les meir

Rådmannen og leiargruppa

Les meir
Bunke med papirer på eit kontor. Bilete.

Delegeringsreglement 2020-2024

Les meir
Bunke med papirer på eit kontor. Bilete.

Vedteke budsjett og økonomiplan 2023-2026

Les meir
Dokument som syner gebyrregulativ for kommunen. Foto.

Priser, avgifter og gebyr

Les meir
Dokument som syner gebyrregulativ for kommunen. Foto.

Betaling av kommunale eigedomsgebyr

Les meir

Relaterte artikler

Artikler