Meld ein feil

Meld ein feil er kommunen sin funksjon der publikum og innbyggjarar i Ullensvang kommune skal kunne melda inn feil og manglar på kommunale anlegg.

Slik gjer du det

  • Gå inn på Meld ein feil.
  • Finn posisjon (adresse) til der feil du skal registrera er.
  • Velg riktig kategori melding tilhøyrer.
  • Ta evt. bilete av feil.
  • Legg inn e-postadresse og namn på deg som melder. Samt ei beskriving av det du ynskjer å melda.
  • Meldar får automatisk bekrefting på at sak er motteken.

Merk deg at dette er ei rein meldingsteneste der de som innbyggjarar kan hjelpe oss med å få oversikt over vedlikehaldsbehova i kommunen. Dersom de har saker som krever dialog, ber vi om at dette vert sendt til Innbyggjartorget.

Feil på veglys

Feil på veglys skal ikkje meldast inn via Meld ein feil, men i denne lenkja her. Her kan du melde inn feil på veglys på kommunale vegar.

 

Melde ein feil, men ikkje via portalen

Ynskjer du å melde ein feil men får ikkje gjort dette digitalt? Innbyggjartorget tar i mot melding frå deg og registrerer inn i portal.

 

Kontakt oss

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

ullensvang.kommune.no

Akutte hendingar må meldast via vakttelefonar

Vakttelefon - Vatn og avløp

97 55 86 46

Vakttelefon - Brøyting

97 55 86 29

Ullensvang renovasjon

Opheimsgata 31

5750 Odda

renovasjon@ullensvang.kommune.no

48 27 87 33

u-ren.no