Meld ein feil

Meld ein feil er kommunen sin portal der publikum og innbyggjarar i Ullensvang kommune skal kunne melda inn feil og manglar på kommunale anlegg.

Du kan melda feil i følgjande kategoriar

  • Park
  • Renovasjon
  • Vatn og avløp
  • Veg

Lenkje til Meld ein feil finn du på nettsida til kommunen; øvst i mørkeblått felt, i lys grøn lenkjeoversikt midt på framsida, samt under tema tekniske tenester.

 

Slik gjer du det

  • Gå inn på Meld ein feil.
  • Finn posisjon (adresse) til der feil du skal registrera er.
  • Velg riktig kategori melding tilhøyrer.
  • Ta evt. bilete av feil.
  • Legg inn e-postadresse og namn på deg som melder. Samt ei beskriving av det du ynskjer å melda.
  • Meldar får automatisk bekrefting på at sak er motteken.

Sakshandsamar skal innan 3 veker gi tilbakemelding på om sak er under arbeid, løst eller lukka til meldar.

Saker som ikkje treng sakshandsaming; ved melding av laust kumlok, hol i asfalt, manglande lys ol. vil du berre få ei «Takk for tilbakemelding» bekrefting.

 

Melde ein feil, men ikkje via portalen

Ynskjer du å melde ein feil men får ikkje gjort dette digitalt? Då tar du kontakt med Innbyggjartorget i kommunen på tlf: 53 65 40 00 – innanfor oppsett telefontid. Innbyggjartorget tar i mot melding frå deg og registrerer inn i portal.