Meld ein feil

Meld ein feil er kommunen sin funksjon der publikum og innbyggjarar i Ullensvang kommune skal kunne melda inn feil og manglar på kommunale anlegg.

Lenkje til Meld ein feil finn du på nettsida til kommunen; i lys grøn lenkjeoversikt midt på framsida og under tema tekniske tenester.

Slik gjer du det

  • Gå inn på Meld ein feil.
  • Finn posisjon (adresse) til der feil du skal registrera er.
  • Velg riktig kategori melding tilhøyrer.
  • Ta evt. bilete av feil.
  • Legg inn e-postadresse og namn på deg som melder. Samt ei beskriving av det du ynskjer å melda.
  • Meldar får automatisk bekrefting på at sak er motteken.

Merk deg at dette er ei rein meldingsteneste der de som innbyggjarar kan hjelpe oss med å få oversikt over vedlikehaldsbehova i kommunen. Dersom de har saker som krever dialog, ber vi om at dette vert sendt til:

Kontakter

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

ullensvang.kommune.no

 

Melde ein feil, men ikkje via portalen

Ynskjer du å melde ein feil men får ikkje gjort dette digitalt? Då tar du kontakt med Innbyggjartorget i kommunen – sjå kontaktkort over. Innbyggjartorget tar i mot melding frå deg og registrerer inn i portal.

 

Akutte hendingar må meldast via vakttelefonar

Vakttelefon - Vatn og avløp

975 58 646

Vakttelefon - Brøyting

975 58 629

Ullensvang renovasjon

Opheimsgata 31

5750 Odda

renovasjon@ullensvang.kommune.no

482 78 733

u-ren.no