Velkomen

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag
11 000 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Nettsida vår er primærstad for informasjon om tenestene våre, ansvarsområde og innsyn.

Kunngjøringer

Sikring av Skjeggedalsvegen

19. 04. 2024 Les meir

Søk om treningstider i Oddahallen, ved Odda barneskole og -ungdomsskole

19. 04. 2024 Les meir

Varsel om endring av Detaljreguleringsplan for del av Smelteverkstomta

16. 04. 2024 Les meir

Arbeid og vegstenging ved Utføreberget (Reinsnosvegen)

16. 04. 2024 Les meir

Hugs bålforbodet frå 15. april

12. 04. 2024 Les meir

Trygg på trening-foredrag

12. 04. 2024 Les meir

Vaksenopplæringa – prøver, opplæring og kurs framover

10. 04. 2024 Les meir