Velkomen

Ullensvang kommune – ein livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 000 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Nettsida vår er primærstad for informasjon om tenestene våre, ansvarsområde og innsyn.

✆ Kontakt oss

💬 Sjølvbetening

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Røysi, del av Lofthus sentrum

24. 05. 2022 Les meir

Odda folkebad vert stengt grunna vedlikehald

23. 05. 2022 Les meir

Gratis ferietilbod til barnefamiliar

23. 05. 2022 Les meir

Dagsturhytteopning

20. 05. 2022 Les meir

Kapasitets- og behovsanalyse på Helse og omsorg

19. 05. 2022 Les meir

Barnevernstenesta har behov for fritidskontaktar og besøksheimar

18. 05. 2022 Les meir

Utne legekontor vert midlertidig stengt frå 18.07.22-14.08.22

12. 05. 2022 Les meir