Aktuelt

Klyngetun av eldre hus - Agatunet. Foto.

Ordførar

Les meir

Kommunestyret

Les meir

Formannskapet

Les meir

Utval for kultur og levekår

Les meir

Utval for samfunn, plan og næring

Les meir
Raud paragraf symbol i midten av ein labyrint. Foto.

Kontrollutvalet

Les meir
Paragraf symbol lent mot grå vegg. Foto.

Ungdomsrådet

Les meir
Paragraf symbol oppe i rullestol. Foto.

Råd for personar med nedsett funksjonsevne

Les meir
Paragraf symbol lent mot blå vegg. Foto.

Eldrerådet

Les meir

Politisk organisering

Les meir
Raud paragraf symbol blant mange kvite paragraf symbol. Foto.

Politisk reglement

Les meir
Bunke med papirer på eit kontor. Bilete.

Delegeringsreglement 2020-2024

Les meir

relaterte saker