Agatunet. Foto: Skarv Studio

Ordførar

Roald Aga Haug er ordførar i Ullensvang kommune, han vart valt i 2019 og representerar Arbeiderpartiet.

 

Ordføraren er kommunen sin fremste representant og skal ivareta dei gjeremål som er knytt til dette vervet gjennom lover, forskrifter og reglement.

 

I følgje kommunelova har ordføraren i oppgåve å leia møtene i formannskap og kommunestyre. Han har møte- og talerett i alle andre kommunale organ, men har berre stemme- og forslagsrett viss han er valt medlem.

 

Varaordførar i Ullensvang kommunen er Kjellaug H. Samland, ho representerar og Arbeiderpartiet.

 

Kontakta ordføraren (og varaordførar)

Ordføraren ynskjer god dialog med innbyggjarane i kommunen. Ta gjerne kontakt med han. Ha på minnet at både e-postsendingar og annan post vil verta handsama i samsvar med «Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd», også kalla offentleglova. Du må rekna med at innhaldet i meldinga di kan verta offentleg tilgjengeleg.

Portrettbilete ordførar. Foto.

Roald Aga Haug

Ordførar

roald.aga.haug@ullensvang.kommune.no

975 58 400

Kjellaug H. Samland

Varaordførar

kjellaug.samland@ullensvang.kommune.no

976 32 408

Kalender ordførar – veke 40

DagTidKva
DagMåndagTid10.00 - 12.45KvaOppteke
DagMåndagTid13.00 - 14.50KvaOppteke
DagMåndagTid16.15 - 17.00KvaOppteke
DagTysdagTid08.15 - 09.00KvaFormøte
DagTysdagTid09.00 - 10.30KvaStyremøte Hordalandsdiagonalen
DagTysdagTid11.00 - 14.00KvaRøldal bygdalag - Synføring og møte
DagTysdagTid14.00 - 15.00KvaMøte Haugaland kraft
DagTysdagTid17.30 - 20.00KvaUtval for kultur og levekår
DagTysdagTid20.00 - 21.30KvaMøte mellom Aarbeiderpartiordørerer i LVK kommunar og deler av Ap sin Stortingsbenk
DagOnsdagTid14.00 - 15.30KvaStyringsgruppe møte Hydrogenvegen E134
DagOnsdagTid09.00 - 16.00KvaUtval for samfunn, plan og næring
DagOnsdagTid16.30 - 18.00KvaRenevo
DagOnsdasgTid20.00 - 23.00KvaOpning Litteratursymposiet
DagTorsdagTid09.00 - 15.30KvaFormannskapet
DagTorsdagTid17.00 - 19.00KvaHavnebassengcruice
DagFredagTid08.30 - 09.30KvaFørebuande møte for Indre Vestland
DagFredagTid10.00 - 13.30KvaStyremøte - Visit Hardangerfjord
DagFredagTid13.00 - 22.00KvaOppteke