Agatunet. Foto: Skarv Studio

Ordførar

Roald Aga Haug er ordførar i Ullensvang kommune, han vart valt i 2019 og representerar Arbeiderpartiet.

 

Ordføraren er kommunen sin fremste representant og skal ivareta dei gjeremål som er knytt til dette vervet gjennom lover, forskrifter og reglement.

 

I følgje kommunelova har ordføraren i oppgåve å leia møtene i formannskap og kommunestyre. Han har møte- og talerett i alle andre kommunale organ, men har berre stemme- og forslagsrett viss han er valt medlem.

 

Varaordførar i Ullensvang kommunen er Kjellaug H. Samland, ho representerar og Arbeiderpartiet.

 

Kontakta ordføraren (og varaordførar)

Ordføraren ynskjer god dialog med innbyggjarane i kommunen. Ta gjerne kontakt med han. Ha på minnet at både e-postsendingar og annan post vil verta handsama i samsvar med «Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd», også kalla offentleglova. Du må rekna med at innhaldet i meldinga di kan verta offentleg tilgjengeleg.

Portrettbilete ordførar. Foto.

Roald Aga Haug

Ordførar

roald.aga.haug@ullensvang.kommune.no

975 58 400

Kjellaug H. Samland

Varaordførar

kjellaug.samland@ullensvang.kommune.no

976 32 408

Kalender ordførar – veke 22

DagTidKva
DagMåndagTid12.00 - 14.30KvaOppteke
DagMåndagTid14.30 - 16.00KvaGeneralforsamling E-134 Haugesund
DagMåndagTid18.00 - 20.30KvaOppteke
DagTysdagTid10.00 - 15.00KvaE134 og E39 konferanse i Aksdal - "Aksdalskonferansen
DagTysdagTid18.00 - 21.00KvaOppteke
DagOnsdagTid09.00 - 16.00KvaFormannskapet
DagTorsdagTid09.00 - 09.30KvaStatus E134 - Bakka-Solheim
DagTorsdagTid10.00 - 11.00KvaOppteke
DagTorsdagTid11.00 - 11.00KvaOppteke
DagTorsdagTid12.00 - 16.00KvaStyremøte i Trolltunga
DagTorsdagTid17.00 - 19.00KvaOppteke
DagFredagTid11.00 - 12.00KvaOppteke