Agatunet. Foto: Skarv Studio

Ordførar

Roald Aga Haug er ordførar i Ullensvang kommune, han vart valt i 2019 og representerar Arbeiderpartiet.

 

Ordføraren er kommunen sin fremste representant og skal ivareta dei gjeremål som er knytt til dette vervet gjennom lover, forskrifter og reglement.

 

I følgje kommunelova har ordføraren i oppgåve å leia møtene i formannskap og kommunestyre. Han har møte- og talerett i alle andre kommunale organ, men har berre stemme- og forslagsrett viss han er valt medlem.

 

Varaordførar i Ullensvang kommunen er Kjellaug H. Samland, ho representerar og Arbeiderpartiet.

 

Kontakta ordføraren (og varaordførar)

Ordføraren ynskjer god dialog med innbyggjarane i kommunen. Ta gjerne kontakt med han. Ha på minnet at både e-postsendingar og annan post vil verta handsama i samsvar med «Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd», også kalla offentleglova. Du må rekna med at innhaldet i meldinga di kan verta offentleg tilgjengeleg.

Portrettbilete ordførar. Foto.

Roald Aga Haug

Ordførar

roald.aga.haug@ullensvang.kommune.no

975 58 400

Kjellaug H. Samland

Varaordførar

kjellaug.samland@ullensvang.kommune.no

976 32 408

Kalender ordførar – veke 48

DagTidKva
DagMåndagTid08:00 - 12:00KvaKomiteleiardag
DagMåndagTid08:30 - 10:00KvaSiste måndag i mnd. møte
DagMåndagTid10:00 - 13:00KvaEldrerådet
DagTysdagTid09:00 - 12:00KvaAdministrasjonsutvalet
DagTysdagTid12:00 - 14:00KvaDetaljreguleringsplan for Akkjerhaugen
DagTysdagTid15:00 - 16:00KvaAvtale
DagTysdagTid18:00 - 19:30KvaAvtale
DagOnsdagTid11:00 - 12:30Kva100 åring
DagOnsdagTid13:00 - 15:00KvaHardanger Hydrogen Hub
DagTorsdagTid08:00 - 09:00KvaOpptatt
DagTorsdagTid09:00 - 16:00KvaFormannskapet
DagFredagTid09:00 - 10:00KvaBUK - evaluering og vegen vidare 2022
DagFredagTid12:00 - 13:30KvaMøte med Distriktssenteret og Husbanken - Aldersvenlege bustader og bumiljø i distrikta