Agatunet. Foto: Skarv Studio

Ordførar

Roald Aga Haug er ordførar i Ullensvang kommune, han vart valt i 2019 og representerar Arbeiderpartiet.

 

Ordføraren er kommunen sin fremste representant og skal ivareta dei gjeremål som er knytt til dette vervet gjennom lover, forskrifter og reglement.

 

I følgje kommunelova har ordføraren i oppgåve å leia møtene i formannskap og kommunestyre. Han har møte- og talerett i alle andre kommunale organ, men har berre stemme- og forslagsrett viss han er valt medlem.

 

Varaordførar i Ullensvang kommunen er Kjellaug H. Samland, ho representerar og Arbeiderpartiet.

 

Kontakta ordføraren (og varaordførar)

Ordføraren ynskjer god dialog med innbyggjarane i kommunen. Ta gjerne kontakt med han. Ha på minnet at både e-postsendingar og annan post vil verta handsama i samsvar med «Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd», også kalla offentleglova. Du må rekna med at innhaldet i meldinga di kan verta offentleg tilgjengeleg.

Portrettbilete ordførar. Foto.

Kontakter

Roald Aga Haug

Ordførar

roald.aga.haug@ullensvang.kommune.no

975 58 400

Kjellaug H. Samland

Varaordførar

kjellaug.samland@ullensvang.kommune.no

976 32 408

Kalender ordførar – veke 6

DagTidKva
DagMåndagTid08.00 - 09.00KvaOppteke
DagMåndagTid09.00 - 12.00KvaStyremøte i Fjordavegen Rute 13
DagMåndagTid12.00 - 13.00KvaSamarbeidstid ordførar-rådmann
DagMåndagTid12.30 - 13.30KvaEigedomsmøte
DagTysdagTid07.00 - 23.00KvaLVK Kraft - Regionsmøte
DagOnsdagTid07.00 - 15.00KvaLVK Kraft - Regionsmøte
DagOnsdagTid15.00 - 17.30KvaOppteke
DagTorsdagTid12.00 - 15.00KvaOppteke
DagTorsdagTid18.00 - 21.00KvaOppteke
DagFredagTid09.00 - 15.00KvaOppteke
DagLaurdagTid08.00 - 20.00KvaHardanger vinterfestival