Søknadsskjema

Fram til skjemaportal er klar har vi samla alle søknadsskjema vi har liggjande på netssidene våre på denne sida.

Barnehage

  • Foreldreportalen
    • Søkje plass, endre opphaldstid, overføra plass til annan barnehage mm.

Logopedtenesta

PPT

Skule

Vaksenopplæring