SkjemaSpørsmålDiverseEigedomsskattLøyve for sal, skjenking og serveringMotorferdselMiljøretta helsevernBustadByggesak, plan og eigedomHelse, omsorg og sosiale tenesterKultur, idrett og fritidNæring, land- og havbrukOppvekst og utdanningTekniske tenester

Skjema

Her finn du skjema vi har liggjande på nettsida.

Digitale søknadsskjema

Nokre skjema krev pålogging via ID-porten, medan andre har valfri pålogging og du kan Gå direkte til skjema.

Merk! Fyrste gong du loggar deg inn på eit skjema via ID-porten må du leggja inn personnummer, namn, adresse ol. Det vert då oppretta ein «profil» som vert hugsa att neste gong du logger deg inn. Det er desse opplysningane som automatisk vert fylt inn i skjema.

Vel du innlogging med ID-porten:

  • vil du i skjema få personopplysningar automatisk fylt inn i nokre felt.
  • kan du lagra skjema undervegs. Dette kan du ikkje om du vel Gå direkte til skjema.

Du har 20 minutter til rådigheit til å fylle ut skjema. 

Tips! Du kan sjå gjennom skjema ved å klikke på dei ulike tema på venstre sida på nettsida.

 

Spørsmål

Treng du å få skjema tilsendt som pdf? Finn du feil eller manglar på skjema? Eller har spørsmål angåande utfylling av skjema er det berre å ta kontakt med oss.

Kontakter

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

ullensvang.kommune.no

 

Diverse

🖳 Innsynsførespurnad personopplysningar
🖳 Innsynsførespurnad sakarkiv

Meld ein feil – Park, renovasjon, veg, vatn og avløp
🖳 Innrapportering av bruksareal

Næring, land- og havbruk

⇒  Landbruksdirektoratet: Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
⇒  Landbruksdirektoratet: Tilskot til drenering av jordbruksjord

 

Oppvekst og utdanning

Barnehage
⇒ Visma: Foreldreportalen (Søkja plass, endra opphaldstid, overføra plass til annan barnehage mm.)

Logopedtenesta
Tilvising barn
Tilvising vaksne

PPT
Tilvising til PPT

Skule
Visma Flyt skule

Vaksenopplæring
Søknad om vaksenopplæring
Søknad om grunnskoleopplæring for vaksne
Søknad om opplæring for vaksne minoritetsspråklege