SøknadsskjemaSpørsmålDiverseBustadByggesak, plan og eigedomHelse, omsorg og sosiale tenesterKultur, idrett og fritidNæring, land- og havbrukOppvekst og utdanningTekniske tenester

Søknadsskjema

Her finn du søknadsskjema vi har liggjande på nettsida.

Digitale skjema

Nokre skjema krev no innlogging via ID-porten, medan andre skjema anten har valfri eller anonym innlogging. Vel du innlogging med ID vil du i skjema få personopplysningar automatisk fylt inn i nokre felt.

 

Spørsmål

Treng du å få skjema tilsendt som pdf? Finn du feil eller manglar på skjema? Eller har spørsmål angåande utfylling av skjema er det berre å ta kontakt med oss.

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

ullensvang.kommune.no

Helse, omsorg og sosiale tenester

🖳 Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemma
> Legeerklæring som skal liggje som vedlegg til søknad som parkeringstillatelse

Tildelingskontoret

🖳 Søknadsskjema: Ledsagerbevis
🖳 Søknad om individuell plan
🖳 Søka helse- og omsorgstenester
⇒ Timeliste til Fritidskontakt

Ergo- og fysioterapi

🖳 Kontaktskjema/tilvising til ergoterapi og/eller fysioterapi

NAV
Søknad om økonomisk rådgjeving

 

Oppvekst og utdanning

Barnehage
Foreldreportalen (Søkja plass, endra opphaldstid, overføra plass til annan barnehage mm.)

Logopedtenesta
Tilvising barn
Tilvising vaksne

PPT
Tilvising til PPT

Skule
Visma Flyt skule

Vaksenopplæring
Søknad om vaksenopplæring
Søknad om grunnskoleopplæring for vaksne
Søknad om opplæring for vaksne minoritetsspråklege