SøknadsskjemaSpørsmålDiverseBustadByggesak, plan og eigedomHelse, omsorg og sosiale tenesterKultur, idrett og fritidNæring, land- og havbrukOppvekst og utdanningTekniske tenester

Søknadsskjema

Her finn du søknadsskjema vi har liggjande på nettsida.

Digitale skjema

Nokre skjema krev no innlogging via ID-porten, medan andre skjema anten har valfri eller anonym innlogging. Vel du innlogging med ID vil du i skjema få personopplysningar automatisk fylt inn i nokre felt.

 

Spørsmål

Treng du å få skjema tilsendt som pdf? Finn du feil eller manglar på skjema? Eller har spørsmål angåande utfylling av skjema er det berre å ta kontakt med oss.

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

ullensvang.kommune.no

Oppvekst og utdanning

Barnehage

  • Foreldreportalen (Søkja plass, endra opphaldstid, overføra plass til annan barnehage mm.)

Logopedtenesta

PPT

Skule

Vaksenopplæring