Kultur, idrett og fritid

Ullensvang kommune er ein rik og mangfoldig kulturkommune med variert organisasjonsliv og nasjonale kulturminne. Me har ein sterk kulturell identitet og festivalar innan alle sjangrar.

Det er tett mellom opplevingane i kommunen som legg stor vekt på at kultur, idrett og friluftsliv skal vera inkluderande og nå flest mogleg.

Tilskotsordningar til kultur, idrett og friluftsliv

Les meir

Lyssetting på smelteverket

Les meir

Kva skjer kultur?

Les meir

Utleigeprisar Odda kino og kulturscene

Les meir