Kultur, idrett og fritid

I fjordromantikk og ski-eldorado, siderklynga og litteraturhovudstad, blues og kammermusikk, fredelege naturopplevevingar og spektakulære utfordringar – her kan du oppleva alt – anten du likar det eine eller det andre!

Ullensvang kommune er ein rik og mangfoldig kulturkommune med variert organisasjonsliv og nasjonale kulturminne. Me har ein sterk kulturell identitet og festivalar innan alle sjangrar.

Det er tett mellom opplevingane i kommunen som legg stor vekt på at kultur, idrett og friluftsliv skal vera inkluderande og nå flest mogleg.

Viktig

Aktuelt

Jobbe som fritidskontakt (støttekontakt)

Les meir

Frivillig bistand i samanheng med våre nye innbyggjarar frå Ukraina

Les meir

Aktivitetspark Smelteverket, mulighetsstudie

Les meir

Lyssetting på smelteverket

Les meir

Kva skjer kultur?

Les meir

Utleigeprisar Odda kino og kulturscene

Les meir

iUllensvang – Lurer du på kva du kan gjere på i Ullensvang?

Les meir

Relaterte artikler