Kultur, idrett og fritid

I fjordromantikk og ski-eldorado, siderklynga og litteraturhovudstad, blues og kammermusikk, fredelege naturopplevevingar og spektakulære utfordringar – her kan du oppleva alt – anten du likar det eine eller det andre!

Ullensvang kommune er ein rik og mangfoldig kulturkommune med variert organisasjonsliv og nasjonale kulturminne. Me har ein sterk kulturell identitet og festivalar innan alle sjangrar.

Det er tett mellom opplevingane i kommunen som legg stor vekt på at kultur, idrett og friluftsliv skal vera inkluderande og nå flest mogleg.

Aktuelt

Illustrasjon i lillafargar av person i rullestol, og andre i aktiviet. Illustrasjon.

Tilskot til mangfold- og inkluderingstiltak

Les meir
Mange barn som holder hender oppå kvarandre. Foto.

Jobbe som fritidskontakt (støttekontakt)

Les meir
Liten gut som er på tur i skogen og kikke på omgivnadane med kikkert. Foto.

Tilskotsordningar til kultur, idrett og friluftsliv

Les meir
Ukrainske flagget forma som eit hjarta som vert halde fram av nokre hender for å symbolisera fred for Ukraina. Bilete.

Frivillig bistand i samanheng med våre nye innbyggjarar frå Ukraina

Les meir
Illustrasjonsbilete av Smelteverkstomta og korleis ein kan utvikla denne til ein leikeplass. Bilete.

Aktivitetspark Smelteverket, mulighetsstudie

Les meir
Bilete av smelteverkstomta. Mast badar i raudt lys kveldstid, mellom teglsteinsbygningane. Bilete.

Lyssetting på smelteverket

Les meir

Kva skjer kultur?

Les meir
Dokument som syner gebyrregulativ for kommunen. Foto.

Utleigeprisar Odda kino og kulturscene

Les meir

Relaterte artikler