Motorferdsel i utmark

Aktuelt

Skuter som står parkert dekt med eit lite snølag over seg. Foto.

Informasjon om løyve til motorisert ferdsel i utmark, vintersesongane 2020-2024

Les meir
Snæskuter på vidda i sol. Bilete.

Oversikt over ervervsløyve (leigekøyring) for perioden 2021 – 2024

Les meir
Nærbilete av mose og fjellblomar med Hardangervidda i bakgrunn. Foto.

Søknad om løyve til motorisert ferdsel i utmark – søknadsfrist 1. mai

Les meir

Hardangervidda nasjonalpark