Byggesak, plan og eigedom

Søk digitalt

eByggesøk er ein digital rettleiings- og søknadssløysning som hjelper deg som innbyggjar med byggjesøknadar. Du får hjelp til å finna ut om prosjektet ditt må søkjast til kommunen og om du kan senda søknad sjølv.

eByggesøk gir raskare behandlingstid, mindre feilretting, og du får rettleiing undervegs i søknadsprosessen.

I Ullensvang er denne tenesta kostnadsfri å nytte for privatpersonar.

Aktuelt

Montering av solcelleanlegg på småhus

Les meir

Flodbølgjesituasjon i Sørfjorden – Rettleiing i byggesaker

Les meir

Kommunekart, -plan, gjeldande reguleringsplanar og planar under arbeid

Les meir

Relaterte artiklier