Planar

Samfunnsutvikling og plan utarbeider og handsamer arealplanar, samt arbeider med prosjektutvikling i tråd med vedtekne arealplanar.

Har du spørsmål om arealplanar eller prosjektutvikling:

  • 482 95 288 (kl. 09.00 – 15.00)

Aktuelt

Spørsmålsteikn i tre liggande på kvit trevegg. Foto.

Kva er ein kommuneplan?

Les meir

Kommuneplan sin arealdel

Les meir
Legofigurar i by. Foto.

Kommuneplan sin samfunnsdel

Les meir

Planstrategi

Les meir
Mann som holder eit tak over eit spørsmålsteikn. Foto.

Om reguleringsplanar

Les meir
Kartutsnitt av Ullensvang kommune. Foto.

Kommunekart, -plan, gjeldande reguleringsplanar og planar under arbeid

Les meir

Relaterte artiklar