Planar

Samfunnsutvikling og plan utarbeider og handsamer arealplanar, samt arbeider med prosjektutvikling i tråd med vedtekne arealplanar.

Har du spørsmål om arealplanar eller prosjektutvikling:

  • 482 95 288 (kl. 09.00 – 15.00)

Kva er ein kommuneplan?

Les meir

Kommuneplan sin arealdel

Les meir

Kommuneplan sin samfunnsdel

Les meir