Aktuelle høyringar og saker

Du kan sei di meining om alle planar, retningslinjer og vedtekter som vert lagt ut til offentleg ettersyn i kommunen.

Offentleg ettersyn er den formelle høyringa av eit forslag. I denne fasen er det mogleg å koma med innspel innan frist.

Denne sida viser kva planar, retningslinjer og vedtekter som er ute på høyring i kommunen akkurat no.

Nederst på sida har vi samla aktuelle saker som vi veit engasjerer innbyggjarar. Vi har lagt tilgjengeleg det som vi har av offentleg informasjon om sakene frå vårt sakssystem.

Odda by 2 2019 - Foto Sigrid Dagestad

Kunngjering av godkjend forskrift om åtferdsreglar etter friluftslova § 15, Trolltunga

Les meir

Kunngjering av godkjend reguleringsplan – Kabelheim, Håradalen

Les meir

Oppstart av regulering på Aga (Askarane)

Les meir

Aktuelle saker