Tilgjengelegheitserklæringar

Alle skal ha høve til å nytta nettstadene til Ullensvang kommune. Målet vårt er å gjera innhaldet universelt utforma slik at det er tilgjengeleg for alle.

Tilgjengelegheitserklæringa til ullensvang.kommune.no

Me jobbar kontinuerleg med universell utforming av innhaldet på nettsida vår, jf. krava i WCAG standarden.

Tilgjengelegheitserklæringer for tredjepartsleverandørar

Kommunen har fleire nettsideløysingar som er levert av tredjepartsleverandørar. Nokre tredjepartsleverandørar har lenkje til tilgjengelegheitserklæringa på nettsida si. Dei som ikkje har dette har me samla under.

 

Acos innsyn

Tilgjengelegheitserklæring for ACOS Innsyn

 

EasyCruit - Våre ledige stillingar

Tilgjengelegheitserklæring for ullensvang.easycruit.com