Byggja, riva eller endra

Før du startar planlegginga er det viktig å gjera seg kjent med arealplanen for området der du er; sjå kommunekart og arealplanar.

Planverket styrer det meste. Kjenner du plansituasjonen på staden du vil bygga, kan du gå vidare og finna ut om du kan setja i gong utan søknad, eller om du må søkja, ev. med dispensasjonssøknad (eByggsøk.no)

Spørsmål om byggesak og deling av eigedom: 482 90 361 (kl. 10.00 – 14.00) byggesak@ullensvang.kommune.no

Spørsmål om korleis det går med di sak? Søk  den opp i innsynsløysinga til kommunen.

Kunngjøringer

Må du søkja?

Les meir

Slik søkjer du

Les meir

Nabovarsel

Les meir

Rettleiing til søkjar, søknad om dispensasjon

Les meir

Ferdigattest og bruksløyve

Les meir

Klage på vedtak i byggesak

Les meir

Handtering av bygg- og anleggsavfall

Les meir

Rettleiarar, føringar og skjema

Les meir

Tiltak i verneområda

Les meir

MOTORISERT FERDSEL I UTMARK

HARDANGERVIDDA NASJONALPARK