Byggja, riva eller endra

Før du startar planlegginga er det viktig å gjera seg kjent med arealplanen for området der du er; sjå kommunekart og arealplanar.

Planverket styrer det meste. Kjenner du plansituasjonen på staden du vil bygga, kan du gå vidare og finna ut om du kan setja i gong utan søknad, eller om du må søkja, ev. med dispensasjonssøknad (eByggsøk.no)

Spørsmål om byggesak og deling av eigedom: 482 90 361 (kl. 10.00 – 14.00 – stengt i romjula) | byggesak@ullensvang.kommune.no

Spørsmål om korleis det går med di sak? Søk  den opp i innsynsløysinga til kommunen.

Kunngjøringer

Mann som holder eit tak over eit spørsmålsteikn. Foto.

Må du søkja?

Les meir
Person som signerer dokument på eit bord. Foto.

Slik søkjer du

Les meir
To kvite hus med ballkong. Foto.

Nabovarsel

Les meir
Paragraf symbol liggande med lite modellhus oppå. Foto.

Rettleiing til søkjar, søknad om dispensasjon

Les meir
Nøkkelring forma som hus festa i nøkkel. Foto.

Ferdigattest og bruksløyve

Les meir
Spørsmålsteikn ståande ved siden av lite modell hus. Foto.

Klage på vedtak i byggesak

Les meir
Avfall frå byggjeverksemd. Murpuss og betong. Foto.

Handtering av bygg- og anleggsavfall

Les meir
Hand som holder forstørrelsessglass over ark. Foto.

Rettleiarar, føringar og skjema

Les meir
Fjell med snø og innsjø i Folgefonna nasjonalpark. Foto.

Tiltak i verneområda

Les meir

MOTORISERT FERDSEL I UTMARK

HARDANGERVIDDA NASJONALPARK