Byggja, riva eller endra

Kvar startar du?

Før du startar planlegginga er det viktig å gjera seg kjent med arealplanen for området der du er; sjå kommunekart og arealplanar.

Planverket styrer det meste. Kjenner du plansituasjonen på staden du vil bygga, kan du gå vidare og finna ut om du kan setja i gong utan søknad, eller om du må søkja, ev. med dispensasjonssøknad (eByggsøk.no)

Har du spørsmål om byggesak og deling av eigedom:

Må du søkja?

Les meir

Slik søkjer du

Les meir

Nabovarsel

Les meir

Rettleiing til søkjar, søknad om dispensasjon

Les meir

Ferdigattest og bruksløyve

Les meir

Klage på vedtak i byggesak

Les meir

Handtering av bygg- og anleggsavfall

Les meir

Rettleiarar, føringar og skjema

Les meir

Tiltak i verneområda

Les meir

MOTORISERT FERDSEL I UTMARK

HARDANGERVIDDA NASJONALPARK