Kva skal du byggja?

Kunngjøringer

Rom under bygging innendørs. Foto.

Påbygg, tilbygg eller kjellar

Les meir
To kvite hus med ballkong. Foto.

Einebustad eller fritidsbustad

Les meir
Kvit garage med port nede. Foto.

Bod, uthus eller garasje

Les meir
Raudt uthus i grøne omgivnadar. Foto.

Bruksendring

Les meir
Snikker som vatrer reisverk på altan. Foto.

Endra fasade

Les meir
Gravemaskin som graver i skråning. Foto.

Endra terreng

Les meir
Gamal murvegg med sprekker og knuste vindauge. Foto.

Riva eit bygg

Les meir
Mannleg snikker som skrur på konstruksjon til altan. Foto.

Platting, terrasse, veranda eller balkong

Les meir
Snikker som vatrer reisverk på altan. Foto.

Diverse bygg/tiltak

Les meir