Gamal murvegg med sprekker

Riva eit bygg

Før du sender inn søknad eller startar rivinga, bør du sjekka gjeldande planstatus for eigedomen.

Du treng ikkje søkja

 

Du kan søkja sjølv

 

I samband med rivinga må du

  • Varsla eventuelle pantehavarar eller kreditorar som har pengehefte i eigedomen
  • Avklara det å kopla av straum og telefontenester med leverandørane
  • Dersom bygget er knytt til kommunalt vatn- og avlaupsanlegg, må du kontakta vatn- og avlaupsavdelinga i kommunen

Meir informasjon om korleis du søkjer finn du her. 

 

Fagfolk må søkja for deg

Dersom fagfolk må søkja om bygging av tilsvarande bygg

Merk at dersom tiltaket gjeld riving av bygning eller del av bygning større enn 100 m² bruksareal (BRA), må det utarbeidast ein avfallsplan som gjer greie for planlagt handtering av byggavfallet jf. § 9-6 i byggteknisk forskrift (TEK17)