Kvit garage med port nede

Bod, uthus eller garasje

Desse bygningstypane er frittliggjande bygningar som ikkje skal nyttast til å bu i.

Du treng ikkje søkja

 

Sjølv om ikkje tiltaket er søknadspliktig, må du informera kommunen om tiltakets plassering når det er ferdigstilt:

Du kan søkja sjølv

  • Dersom den frittliggjande bygningen ikkje skal nyttast til å bu i, og samla bruksareal (BRA) eller bebygd areal  (BYA) er over 70 m²
  • Dersom bygget er på maks ein etasje. Kjellar vert ikkje rekna som eigen etasje.

Meir informasjon om korleis du søkjer finn du her.

 

Fagfolk må søkja for deg

  • Dersom bygningen er større enn 70 m² bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA)
  • Dersom bygningen har meir enn ein etasje