Gravemaskin som graver i skråning

Endra terreng

Endring av terreng kan vera både utfylling, planering, utgraving, masseuttak, sprenging eller steinbrot.

Du treng ikkje søkja

  • Dersom tiltaket ikkje fører til meir enn 3,0 meter avvik frå opphaveleg terreng i spredtbygd strøk, eller 1,5 meter avvik frå opphaveleg terreng i tettbygd strøk. Størrelsen på tiltaket sitt areal kan likevel gjera at tiltaket vert søknadspliktig, sjølv om endringa i terrenghøgda er innanfor råmene over.
  • Dersom avstand frå fyllingsfoten til nabogrensa er minst 1,0 meter

 

Fagfolk må søkja for deg

  • Dersom terrengendringa er søknadspliktig