Hand som holder forstørrelsessglass over ark

Rettleiarar, føringar og skjema

Søk digitalt

eByggesøk er ein digital rettleiings- og søknadssløysning som hjelper deg som innbyggjar med byggjesøknadar. Du får hjelp til å finna ut om prosjektet ditt må søkjast til kommunen og om du kan senda søknad sjølv.

eByggesøk gir raskare behandlingstid, mindre feilretting, og du får rettleiing undervegs i søknadsprosessen.

I Ullensvang er denne tenesta kostnadsfri å nytte for privatpersonar.