Kran i Odda

eByggjesøk – digital løysing for byggjesøknaden din

eByggesøk er ein digital rettleiar og søknadssløsning som hjelper deg som innbyggjar å finna ut om du må søkja om løyve til kommunen med prosjektet ditt, og om du kan fylla ut og senda søknaden sjølv.

I tillegg hjelper eByggesøk deg med både utfylling og innsending av den digitale byggesøknaden – frå nabovarsel til ferdigattest. Det vil bli raskare behandlingstid, mindre feilretting, dei tilsette i kommunen sparer mykje ressursar i saksbehandling og søknaden er komplett når han blir levert.

eByggesøk er tilgjengeleg heile døgnet, og tenesta er kostnadsfri å nytte for privatpersonar i Ullensvang kommune.