Gamalt naust i Hardangervidda nasjonalpark med snø, vatn og fjell

Søknad om motorferdsle innan Hardangervidda nasjonalpark

Søknad om motorferdsle innan Hardangervidda nasjonalpark for vintersesongen 2021, evnt. fireårsperioden 2021 – 2024.

Søknadane gjeld for Odda, Ullensvang og Eidfjord.
Søknadsfrist 15. november 2021.

Søknadsskjema kan du finna her på heimesida eller på innbyggartorga i Ullensvang kommune og Eidfjord kommune.

Tilsynsutvalet i Vestland har utarbeida eit løypekart som skal fylgjast, med avstikkar til endemål for turen etter kortaste strekning. Løypekartet finn du her.

Alle som får utstedt løyve vert registrert med mobilnummer og vert gjorde oppmerksom på at dei er pliktige til å sjekka om dei har motteke SMS frå Tilsynsutvalet Vestland vedkomande stengning/alternativ køyrerute før dei reiser til fjells.

Ber om at du som vedlegg til søknadsskjemaet legg ved kart med innteikna køyrerute du ynskjer å nytta.

Hugs at alle opplysningane må vera med, har du byggjeløyve eller leigeavtale med hyeeigar/grunneigar, skal det leggjast ved kopi av desse.

Mangelfulle søknader vert sende i retur.

Alle søknader skal sendast til:

Tilsynsutvalet i Vestland for Hardangervidda nasjonalpark

Sandvikevegen 11

5780 Kinsarvik

tilsynsutvalet.hordaland@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00 / 416 31 284

Spørsmål kan rettast til:

Anne Gerd Nysveen

Tilsynsutvalet i Vestland - for Hardangervidda nasjonalpark

tilsynsutvalet.hordaland@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

 

NB!

Søknader som gjeld utanfor nasjonalparken, skal sendast til og avgjerast i den einskilde kommune.

 

Me ber og om at dei som ikkje har returnert nytta og/eller unyatta løyver frå sommarsesongen 2021 og vintersesongen 2020/21 gjer det snarast.