Kulturskulen

Ullensvang kulturskule er ressurssenteret til kommunen for kulturopplæring av alle innbyggarane frå 0 – 100 år. Målet vårt er å gi flest mogleg eit godt undervisningstilbod innan ulike kunstfag. Vi ønsker òg at elevar med særskilde evner skal få moglegheit til å utvikla talentet sitt.

Undervisninga vår føregår over heile kommunen, og vi tilbyr mange spennande aktivitetar innan musikk, teater og visuell kunst. Vi samarbeider med andre profesjonelle aktørar, grunnskular, institusjonar og det frivillige for å gi flest mogleg eit godt undervisningstilbod.

Vi tilbyr gratis kulturskuleundervisning til aldersgruppa 8 – 10 år (følgjer årsmodellane).

Aktuelt

Babysong

Les meir

Gratis kulturskule for elevar 8 – 10 år

Les meir

Kontakt oss

Eldbjørg Furholt

Verksemdsleiar kulturskulen

eldbjorg.furholt@ullensvang.kommune.no

97 55 84 52

Frøy Hagen Petersen

Avdelingsleiar kulturskulen

froy.hagen.petersen@ullensvang.kommune.no

95 76 27 12