Kulturskulen

Ullensvang kulturskule er ressurssenteret til kommunen for kulturopplæring av alle innbyggarane frå 0 – 100 år. Målet vårt er å gi flest mogleg eit godt undervisningstilbod innan ulike kunstfag. Vi ønsker òg at elevar med særskilde evner skal få moglegheit til å utvikla talentet sitt.

Undervisninga vår føregår over heile kommunen, og vi tilbyr mange spennande aktivitetar innan musikk, teater og visuell kunst. Vi samarbeider med andre profesjonelle aktørar, grunnskular, institusjonar og det frivillige for å gi flest mogleg eit godt undervisningstilbod.

Aktuelt

Danselærar som gir barne opplæring i dans. Bilete.

Kulturskulen – Dans i Odda

Les meir
Tre trær med ulik mengd løv på treet som symoliserer sviktande minne. Bilete.

Demenskor – vil du vera med?

Les meir
Baby han som holder fargerik maraces. Bilete.

Babygruppe song og musikk i Kulturskulen

Les meir

 

Det er nokre ledige plassar på enkelte fag ved Kulturskulen. Kontakt oss om du ynskjer plass!

Kontakt oss

Eldbjørg Furholt

Verksemdsleiar kulturskulen

eldbjorg.furholt@ullensvang.kommune.no

975 58 452

Frøy Hagen Petersen

Avdelingsleiar kulturskulen

froy.hagen.petersen@ullensvang.kommune.no

957 62 712