Gratis kulturskule for elevar 8 – 10 år

Frå og med skuleåret 23/24 tilbyr Ullensvang kommune gratis kulturskule til elevar i alderen 8 – 10 år. Dette er ei fantastisk moglegheit som gir rom for mangt og mykje.

Hovudmålsettingane med gratis kulturskule er:

 • å auke rekrutteringa blant barn og unge og motivere for fleire år med læring i kulturskulen
 • å ha ein open og inkluderande kulturskule som gir moglegheiter til alle, utan økonomiske hindringar

 

Prøveordninga på særskilde alderssteg, har desse presiseringane:

 • Gratisvedtaket gjeld sjølve undervisninga. Leige av instrument, bruk av utstyr og kjøp av noter må betalast som vanleg
 • Gratisvedtaket fylgjer årsmodellen, altså gratis det året ein fyller 8, 9 eller 10 år
 • Elevar pliktar seg til ordinært, jamnleg frammøte og god eigeninnsats
 • Kva tilbod som er tilgjengelege vil kunne variere i dei ulike skulekrinsane og er alltid med atterhald om faktisk lærardekning (sjå oversikten over tilbod)
 • Gruppeundervisning vil vere aktuelt i dei fleste disiplinan

 

Er du usikker på kva som er rett val for deg?

Har du bestemt deg, søk direkte på ditt val, men set gjerne opp eit par alternativ. Det kan bli venteliste ved stor pågang.

 

Oversikt over tilboda i dei ulike avdelingane

(med atterhald om lærardekning/endringar)

 • Tverrfløyte
 • Klarinett
 • Saxofon
 • Kornett/trompet
 • Trombone
 • Piano/keyboard
 • Hardingfele
 • Toradar
 • Slagverk
 • Gitar/bass
 • Dans
 • Tverrfløyte
 • Saxofon
 • Kornett/trompet
 • Gitar/bass
 • Slagverk
 • Barnekor
 • Vokal
 • Piano/keyboard
 • Toradar
 • Teaterproduksjon
 • Kunsthandverk
 • Kulturkarusell

Tilbod som vert gitt i Odda, Tyssedal, Skare og Røldal. Alle tilbod vert ikkje gitt alle plassar. Ta kontakt for nærare informasjon!

 • Tverrfløyte
 • Klarinett
 • Saxofon
 • Kornett/trompet
 • Trombone
  Piano/keyboard
 • Hardingfele
 • Gitar/bass
 • Slagverk
 • Vokalundervisning
 • Kunsthandverk
 • Babygruppe
 • Barnekor
 • Musikkterapi
 • Tverrfløyte
 • Saxofon
 • Kornett/trompet
 • Piano/keyboard
 • Hardingfele
 • Gitar/bass
 • Slagverk
 • Kunsthandverk

Artikler