Dokument som syner gebyrregulativ for kommunen

Utleigeprisar Odda kino og kulturscene

Ynskjer du å leige Odda kino og kulturscene? Eller har du spørsmål om kva fasilitetar som er her?

Kontakt oss

Bjørg Skogasel

Driftsansvarleg Odda kino og kulturscene

bjorg.skogasel@ullensvang.kommune.no