Dokument som syner gebyrregulativ for kommunen

Utleigeprisar Odda kino og kulturscene

Ynskjer du å leige Odda kino og kulturscene? Eller har du spørsmål om kva fasilitetar som er her?

Kontakt oss

Bjørg Skogasel

Driftsansvarleg Odda kino og kulturscene

bjorg.skogasel@ullensvang.kommune.no

Utleigeprisar Odda kino og kulturscene

* Ved nokre filmframsyningar (som t.d premiærar, eller særskilde filmar) kan billettprisen variera mellom 120 og 150 kr.
Tilbod20212022
TilbodVaksne 2021120 kr 2022120 kr
TilbodBorn / uføretrygda2021100 kr2022100 kr
TilbodLeige halv dag (kvardag) kl. 08.00-16.002021 5 000 kr 2022 6 000 kr
TilbodLeige heil dag (kvardag) kl. 08.00-23.0020217 000 kr20228 500 kr
TilbodLeige (helg og heilagdagar) 20217 000 kr20228 500 kr
TilbodFråfall av kinovisning (kvardagar) 20217 000 kr 20227 500 kr
TilbodFråfall av kinovisning (helg og heilagdagar)20218 000 kr 20229 000 kr
TilbodLydanlegg kveld 20212 000 kr20222 000 kr
TilbodLydannlegg m/teknikar 202120224 000 kr
TilbodTil øving pr kveld20211500 kr20221500 kr
TilbodUtleige av forsterkar/høgtalar/prosjektor pr arr dag2021500 kr2022700 kr
TilbodTaleanlegg pr arr dag 20211500 kr20221500 kr