Dokument som syner gebyrregulativ for kommunen

Utleigeprisar Odda kino og kulturscene

Ynskjer du å leige Odda kino og kulturscene? Eller har du spørsmål om kva fasilitetar som er her?

Kontakt oss

Bjørg Skogasel

Driftsansvarleg Odda kino og kulturscene

bjorg.skogasel@ullensvang.kommune.no

 

Utleigeprisar Odda kino og kulturscene

Gebyrsatsane skal regulerast årleg, og gjeld frå 01.01.2021

Tilbod20202021
TilbodVaksne 2020120 kr 2021120 kr
TilbodBorn / uføretrygda2020100 kr2021100 kr
TilbodLeige halv dag 08.00-16.00 eller 08.00-23.00 / Sundag og helligdagar2020 5000 kr / 7000 kr2021 5000 kr / 7000 kr
TilbodFråfall av kinovisning onsd, fred, sund / helligdagar20207000 kr/ 8000 kr20217000 kr/ 8000 kr
TilbodLeige heil dag 08.00-23.0020208500 kr / 8000 kr20218500 kr / 8000 kr
TilbodLydanlegg pa - anlegg kveld20202000 kr20212000 kr
TilbodTil øving pr kveld20201500 kr20211500 kr
TilbodUtleige av forsterkar/høgtalar/prosjektor pr arr dag2020500 kr2021500 kr
TilbodTaleanlegg pr arr dag 20201500 kr20211500 kr