Politisk organisering

Kommunestyret er det øvste organet i kommunen.

Dei folkevalde politikarane gjer vedtak som administrasjonen utfører. Kommunestyret er valt for fire år, og har i denne perioden 33 representantar.

Organisasjonskart

img-fluid portrait

Møteplan, oversikt politikarar og saksdokument

I «Politisk møteplan» finn du møteplan og andre opplysningar om dei ulike politiske organa Ved å klikke på for eksempel kommunestyret, får du opp medlemane og kontaktopplysningane deira. Og klikkar du på møtedato, får du opp saksdokumenta til det aktuelle organet. Innkalling og saksdokument blir lagt ut om lag ei veke før møtet finn stad.