Dokument som syner gebyrregulativ for kommunen

Priser, avgifter og gebyr

Gebyrsatsane skal regulerast årleg, og satsane gjeld frå 01.01.2021 med nokre unntak spesifisert. Budsjett og økonomiplan var opp til handsaming i Ullensvang kommunestyre i sak 209/20 – 17.12.2020