Eigedomsskatt

Aktuelt

Utskriving av eigedomsskatt 2024 – offentleg gjennomsyn

Les meir

Eigedomsskattevedtekter for Ullensvang kommune

Les meir

Rammer og retningsliner for taksering i samband med eigedomsskatt

Les meir

Eigedomsskattenemnder i kommunen

Les meir

Matrikkelen – det offisielle eigedomsregisteret

Les meir

Fritak frå eigedomsskatt

Les meir

Relaterte artiklar