Eigedomsskatt

Eigedomsskattevedtekter for Ullensvang kommune

Les meir

Rammer og retningsliner for taksering i samband med eigedomsskatt

Les meir

Eigedomsskattenemnder i kommunen

Les meir

Utskriving av eigedomsskatt 2021 – offentleg gjennomsyn

Les meir

Matrikkelen – det offisielle eigedomsregisteret

Les meir

Berekna bruksareal

Les meir