Eigedomsskatt

Aktuelt

Utskriving av eigedomsskatt 2023 – offentleg gjennomsyn

Les meir
Paragraf symbol liggande med lite modellhus oppå. Foto.

Eigedomsskattevedtekter for Ullensvang kommune

Les meir
Raud paragraf symbol blant mange kvite paragraf symbol. Foto.

Rammer og retningsliner for taksering i samband med eigedomsskatt

Les meir
Mann som holder eit tak over eit spørsmålsteikn. Foto.

Eigedomsskattenemnder i kommunen

Les meir

Matrikkelen – det offisielle eigedomsregisteret

Les meir
Raudt monopol hus oppå ark med aksjekurs. Foto.

Fritak frå eigedomsskatt

Les meir

Relaterte artiklar