Løyve for sal, skjenking og servering

For å selja alkohol i butikk, skjenka alkohol på bar/pub/restaurant og mat på spiseplassar, treng ein sals-, skjenke- eller serveringsløyve.

Det er kommunen som handsamar søknader om løyve, fører tilsyn med verksemdene og har rettleiingsrolle i forhald til dette.

Sjå meir utfyllande informasjon om ulike løyve under.

Kunngjøringer

Alkoholpolitiske retninglinjer

Les meir

Fast salsløyve

Les meir

Serveringsløyve

Les meir

Fast skjenkeløyve

Les meir

Skjenkeløyve for einskildhøve

Les meir