Løyve for sal, skjenking og servering

For å selja alkohol i butikk, skjenka alkohol på bar/pub/restaurant og mat på spiseplassar, treng ein sals-, skjenke- eller serveringsløyve.

Det er kommunen som handsamar søknader om løyve, fører tilsyn med verksemdene og har rettleiingsrolle i forhald til dette.

Sjå meir utfyllande informasjon om ulike løyve under.

Kunngjøringer

Alkoholpolitisk handlingsplan 2024 – 2028

Les meir

Fast salsløyve

Les meir

Serveringsløyve

Les meir

Fast skjenkeløyve

Les meir

Skjenkeløyve for einskildhøve

Les meir