Løyve for sal, skjenking og servering

For å selja alkohol i butikk, skjenka alkohol på bar/pub/restaurant og mat på spiseplassar, treng ein sals-, skjenke- eller serveringsløyve.

Det er kommunen som handsamar søknader om løyve, fører tilsyn med verksemdene og har rettleiingsrolle i forhald til dette.

Sjå meir utfyllande informasjon om ulike løyve under.

Kunngjøringer

Raud paragraf symbol blant mange kvite paragraf symbol. Foto.

Alkoholpolitiske retninglinjer

Les meir
Handlekorg med hyller på butikk i bakgrunnen. Foto.

Fast salsløyve

Les meir
Middag med laks og salat. Bilete.

Serveringsløyve

Les meir
Gamal stove på Utne hotell. Foto.

Fast skjenkeløyve

Les meir
Folk sittende på oppsetting av teater under Litteratursymposiet. Foto.

Skjenkeløyve for einskildhøve

Les meir