Renovasjon

Kjære abonnent!

Ullensvang renovasjon ha ansvar for renovasjonstenesta i heile kommunen. Me får to forskjellige innsamlingsordningar. I tidlegare Odda kommune held ein fram med returpunkt. Medan dei gamle IHM abonnentane fortset med eigne behaldarar. Tømmekalendar finn du her.

Minner om at avfallsdunker må setjast fram før kl. 07.00 dei dagane det er tømmedag.

Me håpar alle vert nøgde og oppmodar om at de kontaktar oss om det er noko de lurer på! Eller om du har tips til endringar.

Hytterenovasjon i båthavna i Jondal sentrum

Les meir

Grovavfall – sorter riktig

Les meir

Eigne plastsekkar i kvar hushaldning

Les meir
  1. Heng lapp du har fått tilsendt frå renovasjonstenesta på bossdunken din og du vil då få ny rull med sekker.
  2. Er du med på prøveordninga i Tyssedal, på Freim eller Ragde? Då kan du hente plassekk på innbyggjartorget på Ullensvang rådhus, Tyssedal nærbutikk eller næraste miljøstasjon.
  3. Dersom du er der når ein av renovasjonsbilane kjem forbi, kan du òg spørje om å få ein ny rull.

NB! Plastruller du får til plastemballasje skal ikkje brukast til restavfall eller anna type avfall. 

 

Appen Min renovasjon for renovasjonstenesta er no klar til å ta i bruk.

App kan du laste ned på din mobil frå:

 

Når du har lasta ned app, gjer følgjande innstillingar:

  • Velg kommune
  • Legg inn adressa di i søkjefelt
  • Klikk så inn på Tømmekalender
    • Her får du oversikt over dei to neste datoane for levering av dei ulike avfallstypane
    • Ynskjer du varsling på mobil – kan du setja dette opp her.

I appen finn du også sorteringstips, oversikt over returpunkt, samt opningstider ved miljøstasjonane i kommunen.

Kontakt oss

Ullensvang renovasjon

Opheimsgata 31

5750 Odda

renovasjon@ullensvang.kommune.no

482 78 733

u-ren.no

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

ullensvang.kommune.no