Plastikkpose med plastemballasje

Eigne plastsekkar i kvar hushaldning

Ullensvang kommune vil starte ei prøveordning der kvar husstand i Tyssedal, på Freim og Ragde vil få utlevert ein rull med blanke plastsekkar. Kvar husstand samlar plast i desse sekkane og set dei ut på næraste samleplass den siste torsdagen i kvar månad for innhenting av renovatørane våre.

Vér venleg å setja ut plastavfallet ditt FØR kl. 07:30 dei torsdagane det er innsamling av plastemballasje.

Prøveprosjekt i Tyssedal, på Freim og Ragde

Dei tidlegare behaldarane for plast vert tekne bort i desse områda.

Det vil vere både lettare og kostnadsbesparande for renovasjonen å kontrollere sekkane, noko som kan kome innbyggjarane til gode med lågare renovasjonsavgift.

Viktig å hugse på at dei grøne bioposane ikkje skal kastast i plasten!

 

Prosjektet starta opp i september 2020 og vil halde fram i 2021 med plastinnsamling siste torsdag i månaden.

Vi ynskjer å verte betre på sortering og håpar då å unngå at alt mogeleg vert kasta i plastbehaldarane. Dersom dette syner seg å ha ein positiv effekt, vil vi utvide dette tilbodet til å gjelde heile kommunen.

På førehand takkar Ullensvang kommune si renovasjonverksemd for hjelpa dykkar og håpar vi kan få sjå ein reinare kommune.

 

NB!

Når du går tom for plastsekkar kan du henta deg nye på Lindenes miljøstasjon, Nærbutikken i Tyssedal eller Innbyggjartorget på Ullensvang rådhus.

 

Har du spørsmål?

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

ullensvang.kommune.no