Renovasjonstenester for fritidsbustader

Ullensvang kommune ynskjer å leggja til rette for gode ordningar for kjeldesortering for hyttefolk. I større hytteområde er det tilbod om levering av sorterte avfallstypar.

Hytterenovasjon

Det er kome ei løysing på plass for hytterenovasjon på aust- og vestsida av fjorden, og i Jondal.

Du må ha ei kodebrikke for å kunne nytte desse skapa. Kodebrikka er universell og kan nyttast ved alle slike skap. Dette er gjort for å unngå at fastbuande kastar avfallet sitt i behaldarar som er tiltenkt hytterenovasjon. I tillegg er det eit estetisk finare oppsamlingspunkt.

Kodebrikka er sendt hytteeigarane som soknar til aust- og vestsida av fjorden, og i Jondal. Er det er nokon som ikkje har motteke kodebrikke, kan dei ta kontakt med renovasjonstenesta.

Renovasjonen vil vurdera kor vi skal plassera ut slike skap, men i fyrste omgang vert dei plassert ut nokre plassar på aust- og vestsida av fjorden, og i Jondal.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss.

 

Ikkje sorteringsordning for ditt hytteområde?

Dersom det ikkje er etablert sorteringsordning for ditt hytteområde, kan du levere papir, papp, drikkekartongar, plastemballasje og glas- og metallemballasje til miljøstasjonane i kommunen.

 

Følgjande avfallsstypar leverast til miljøstasjonen

  • Bygg- og rivningsavfall, møblar, metall og andre store gjenstandar.
  • Farleg avfall, t.d.: beis, måling, lakk, løysemiddel, spillolje, lut, batteri og trykkimpregnert treverk.
  • Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). EE-avfall kan òg leverast gratis i retur til forhandlar!

 

Kontakt oss

Ullensvang renovasjon

Opheimsgata 31

5750 Odda

renovasjon@ullensvang.kommune.no

48 27 87 33

u-ren.no