Renovasjonstenester for hytter og fritidsbustader

Ullensvang kommune ynskjer å leggje til rette gode ordningar med vekt på kjeldesortering for hyttefolk. I større hytteområde har det vore tilbod om levering av sorterte avfallstypar. Vi arbeidar med å gje stadig fleire abonnentar gode løysingar for kjeldesortering ved hytta.

Ikkje sorteringsordning for ditt hytteområde?

Dersom det ikkje er etablert sorteringsordning for ditt hytteområde, kan du levere papir, papp, drikkekartongar, plastemballasje og glas- og metallemballasje til miljøstasjonane i kommunen.

 

Følgjande avfallsstypar må leverast til miljøstasjonen:

  • Bygg- og rivningsavfall, møblar, metall og andre store gjenstandar.
  • Farleg avfall – til dømes: beis, måling, lakk, løysemiddel, spillolje, lut, batteri og trykkimpregnert treverk.
  • Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). EE-avfall kan òg leverast gratis i retur til forhandlar!

 

Differensierte gebyr for hytter og fritidsbustader

Forutan at det er sterk vekst når det gjeld tilrettelegging og utbygging av nye område for fritidsbustader, endrar òg bruken av fritidsbustadane seg. Betre komfort fører til oftare og lengre opphald, og større hytter gjev rom for fleire.

 

Gebyr for tidlegare Odda kommune

Gebyr for 1 vekt – tal blir fastset til kr. 3 993,- eks. mva.

 

Gebyr for hytter og fritidsbustader i gamle Jondal kommune og Ullensvang herad

Dei 3 gebyrklassane er delt etter følgjande kriterium:

  • Storleik
  • Veg fram til hytta – veg er å rekne dersom mindre enn 500 m i luftline til sumarveg
  • Elektrisk straum
Fritidsbustad - Gebyrklassar 2021 Storleik Prisar inkl. mva.
Fritidsbustad - Gebyrklassar 2021 Fritidsbustad, gebyrklasse låg Storleik 25% av normalhushaldPrisar inkl. mva.kr. 1 381
Fritidsbustad - Gebyrklassar 2021 Fritidsbustad, gebyrklasse middels Storleik 45% av normalhushald Prisar inkl. mva.kr. 2 485
Fritidsbustad - Gebyrklassar 2021 Fritidsbustad, gebyrklasse høg Storleik 70% av normalhushald Prisar inkl. mva.kr. 3 868
Fritidsbustad - Gebyrklassar 2021Fritidsbustad >120 m2 Storleik Prisar inkl. mva.kr. 5 523
Storleik Veg Straum
1 = < 50 m2 0 = nei 0 = nei
2 = 50 – 79 m2 1 = ja 1 = ja
3 = > 80 m2
Storleik Veg Straum Sum
1 0 0 1
1 0 1 2
1 1 0 2
1 1 1 3
2 0 0 2
2 0 1 3
2 1 0 2
2 1 1 4
3 0 0 3
3 0 1 4
3 1 0 4
3 1 1 5