Renovasjonstenester for fritidsbustader

Ullensvang kommune ynskjer å leggje til rette gode ordningar med vekt på kjeldesortering for hyttefolk.

I større hytteområde har det vore tilbod om levering av sorterte avfallstypar. Vi arbeidar med å gje stadig fleire abonnentar gode løysingar for kjeldesortering ved hytta.

 

Abonnement og pris

Priser, avgifter og gebyr for renovasjonstenesta finn du i Framsikt > Renovasjon

 

Ikkje sorteringsordning for ditt hytteområde?

Dersom det ikkje er etablert sorteringsordning for ditt hytteområde, kan du levere papir, papp, drikkekartongar, plastemballasje og glas- og metallemballasje til miljøstasjonane i kommunen.

 

Følgjande avfallsstypar leverast til miljøstasjonen:

  • Bygg- og rivningsavfall, møblar, metall og andre store gjenstandar.
  • Farleg avfall, t.d.: beis, måling, lakk, løysemiddel, spillolje, lut, batteri og trykkimpregnert treverk.
  • Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). EE-avfall kan òg leverast gratis i retur til forhandlar!