Miljøstasjonane

Frå og med 1. januar 2021 tek vi ikkje imot avfall i farga sekk på miljøstasjonane. Du kan heller ikkje bruke gratissekkane til plastemballasje som bossekk.

Vi vil gjerne sjå kva du kastar på stasjonane våre. Frå og med 1. januar 2021 vil det ikkje lenger vera mogeleg å levere farga sekker. Om du lyt bruke sekk når du leverer avfall, så lyt sekken vera gjennomsiktig ved levering på miljøstasjonen. Vi gjer merksam på at regelen med gjennomsiktig sekk gjelder alle typar avfall, også kjeldesortert avfall og hageavfall.

 

Ikkje bruk sekker meint til plastemballasje

Ullensvang kommune sine gratissekker til plastemballasje vert ofte brukt feil som bossekk. Frå 1. januar 2021 tek vi kun imot slike sekker dersom dei er fylt med plastemballasje.

 

Lever gjerne avfall laust

Det er ulike måtar folk vel å levera skrot til miljøstasjonane på. Mange legg ting dei skal kaste laust i ein tilhengar, eller i ein open kasse eller liknande. Dette er eit greit alternativ til sekk. Vel du derimot å samla saman avfall i ein sekk, for eksempel restavfall som isopor, vednett, mindre plastgjenstandar og liknande, så lyt sekken vera gjennomsiktig frå 1. januar. Det er heller ikke godkjent å transportera avfall i svart sekk, sjølv om du heller ut innhaldet.

 

Slik får du fatt i sekker

Gjennomsiktige avfallssekker får du kjøpt på mange daglegvarebutikkar og dei fleste byggevarehus. I butikker finn du sekker i ulik kvalitet til ulik pris. På alle Ullensvang kommune sine miljøstasjonar sel vi rullar med ti gjennomsiktige sekker for femti kroner, eller ein sekk for fem kroner. Tenk gjenbruk! Eit tips er å tøma innhaldet ut av sekkene, og bruk dei opp att ved neste avfallslevering.

 

Gjennomsiktige sekker for miljøet

Når avfall vert levert i svarte- og farga sekker veit vi at farleg avfall og elektronikk dessverre ofte kastast feil som restavfall. Siden slikt avfall inneholder miljøgifter og gir auka brannrisiko, lyt det spesialbehandlast. Farga sekker inneheld også anna avfall som burde vore sortert i ulike containerar. Gjennomsiktige sekker aukar materialattvinninga og sikrar ein meir miljøvenleg bruk av avfallsressursane.

 

Betaling for volum ikkje vekt

Frå 2o21 vert det betaling for volum, ikkje vekt, ved miljøstasjonane. Dei gamle 300 kiloane som var gratis for innbyggjarane i gamle Odda kommune fell då bort. I tillegg vert det ikkje tillete å levere avfall i farga avfallssekker. Kvar farga sekk vil koste kr 40,- i gebyr. Dette gjer me for å få meir kontroll på innhaldet i sekkene.

 

For privat hushaldning (inkl. mva):

MengdPrivat hushaldning (Prisar inkl. mva)
MengdInntil 0,5 m³Privat hushaldning (Prisar inkl. mva)50,-
MengdInntil 1 m³Privat hushaldning (Prisar inkl. mva)100,-
MengdInntil 2 m³Privat hushaldning (Prisar inkl. mva)150,-
MengdInntil 3 m³Privat hushaldning (Prisar inkl. mva)250,-
MengdInntil 4 m³Privat hushaldning (Prisar inkl. mva)300,-
MengdInntil 5 m³Privat hushaldning (Prisar inkl. mva)350,-
MengdInntil 6 m³Privat hushaldning (Prisar inkl. mva)450,-
MengdVed avfallsmengder over 6 m³ lyt dette avtalast på førehand Privat hushaldning (Prisar inkl. mva)
Avfall til gjenvinningPris
Avfall til gjenvinning EE-avfall: Elektronikk/ kvitevarer og kuldemøblar PrisGratis
Avfall til gjenvinning Papp / papir / drikkekartong/ plastemballasje PrisGratis
Avfall til gjenvinning Emballasje isopor PrisGratis
Avfall til gjenvinning Glas- og metallemballasje PrisGratis
Avfall til gjenvinning Metall PrisGratis
Avfall til gjenvinning Klede til Fretex PrisGratis
Avfall til gjenvinning Hageavfall 3) PrisGratis
Avfall til gjenvinningBildekk 1) Pris35,- pr stk
Avfall til gjenvinningBildekk på felg 1) Pris75,- pr stk

Farleg avfall sjå meir informasjon her: Gebyrregulativ renovasjon

 

For næring:

MengdeNæring
MengdeInntil 0.02 m³Næring400,-
MengdeInntil 1 m³Næring400,-
MengdeInntil 2 m³Næring600,-
MengdeInntil 3 m³Næring900,-
MengdeInntil 4 m³Næring1 200,-
MengdeInntil 5 m³Næring1 600,-
MengdeInntil 6 m³Næring2 000,-
MengdeInntil 7 m³Næring2 400,-
MengdeInntil 8 m³Næring2 800,-
MengdeInntil 9 m³Næring3 200,-
MengdeInntil 10 m³ Næring3 600,-
MengdeKvar m³ over 10Næring400,-

Kontakt oss

Ullensvang renovasjon

Oppheimsgata 31

5750 Odda

renovasjon@ullensvang.kommune.no

482 78 733

u-ren.no

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

ullensvang.kommune.no

#lindenes #miljøstasjon #ihm