Regnkle til barn på rekke og rad i barnehage

Røldal barnehage

Avdelingar

  • Jasen, mob: 908 35 266
  • Jupo, mob: 906 08 957

Opningstider: kl. 06.45 – 16.00

 

Om barnehagen

Røldal barnehage er ein natur og kulturbarnehage. Vi er ein del av Røldal oppvekstsenter og ligg lokalisert i Røldal Grendahus.

Røldal barnehage er ein ein-  avdelings barnehage med plass til 26 barn. Barnegruppa er delt inn i to grupper Jasen (3-6 år) og Jupo (0-3 år). 

 

Visjonen vår er at barnehagen skal væra: “Ein trygg plass å væra, ein god plass å læra”

Vi jobbar med

Kultur og naturbarnehage: Vi ønskjer å gjere barna kjende med bygda, videreformidle kulturen og gje barna kunnskaper om naturen i barnas nærområdet. 

Være sammen: Den vaksne går saman med barnet og rettleier og viser veg i ein god barndom og ein trygg oppvekst. Kunnskap og læring saman med god sosialkompetanse skal gje barnet ein god start i livet.

Realfag: Gjennom arbeid med realfag ønsker vi å skapa undrande og utforskande barn.

Hans Petter Andersen

Rektor

hans.petter.andersen@ullensvang.kommune.no

950 82 934

Beate Seljestad

Fagleiar

beate.seljestad@ullensvang.kommune.no

480 69 181