Tyssedal barnehage

Avdelingar

 • Karius: mob. 469 19 182 /fast tlf: 53 65 42 20
 • Baktus: mob. 469 19 462/fast tlf: 53 65 42 20

Opningstid

 • kl. 06.45 – 15.45

Om barnehagen

Tyssedal  barnehage er ein to-avdelings barnehage med 42 plassar.  Saman med Tyssedal barneskule utgjer vi Tyssedal Oppvekstsenter. Tyssedal barnehage og barneskule er ”næraste naboar”, eit naboskap barnehagen nyt godt av, med bruk av gymnastikksal, bibliotek/mediatek, kunst- og handtverksrom, skulekjøkken og uteleikeplass. Dette gjer at barna kan bli kjend i skulegarden, med miljøet og framtidige med elevar.  

Tyssedal barnehage ligg i sentrum av Tyssedal. I gåavstand frå barnehagen finn vi museum, hotell, boligområder, leike plassar og ulike bedrifter.

Vi går turar i nærmiljøet og lærer oss  navn på stader i Tyssedal, vi ser kvar dei enkelte barna bur og vi bruker turområder i sentrum samt Skjeggedal og Lilletopp. Vi har eit godt samarbeid med NVIM og nyttar oss jamleg av Tyssohallen.

Inngangspartiet til Tyssedal barnehage med grønn bakke i framgrunnen. Foto.
 • Inkludering, sosial kompetanse og vaksenrolla  gjennom “Være sammen” – kompetanseløft i barnehagen. Med fokus på varme og grensesettende voksne som legg til rette for eit godt psykososialt miljø i barnegruppa og for enkeltbarnet.
 • Fokus på førebygging og  tidleg innsats gjennom bruk av BTI modellen.
 • Realfag – Aktivt deltakande vaksne i barna si undring, meistring og læring innanfor realfag i barnehagen.
 • Relasjonsbygging
 • Fellesskap og inkludering
 • Førebygging og tidleg innsats
 • Undring og meistring innanfor realfag
 • Kvalitetsutvikling og kompetanseutvikling

Tyssedal barnehage

Langåkerveien 1

5770 Tyssedal

53 65 42 20

Kari Elisabet Lund

Styrar

kari.lund@ullensvang.kommune.no

452 07 436 / 53 65 42 20