Oppvekstplan-10

Barnehage- og skuleruta

Vedteken Barnehage- og skulerute for Ullensvang kommune.

Barnehage- og skulerute 2023/2024

MånadDagDatoHending
MånadAugustDagOn. Dato16. augustHendingPlanleggingsdag skule
MånadAugustDagTo. - fr.Dato17. - 18. augustHendingPlanleggingsdagar barnehage, skule og SFO
MånadAugustDagMå.Dato21. augustHendingFyrste skuledag og nytt barnehageår startar.
MånadOktoberDagVeke 41Dato9. - 13. oktoberHendingHaustferie skule
MånadNovemberDagFr.Dato10. novemberHendingRegional planleggingsdag barnehage/skule/SFO
MånadDesemberDagFr.Dato22. desemberHendingSiste skuledag før jul.
MånadDesember - januarDagVeke 52 - 1Dato25. desember - 2. januarHendingElevfridagar i grunnskulen.
MånadJanuarDagTy.Dato2. januarHendingPlanleggingsdag barnehage
MånadJanuarDagOn.Dato3. januarHendingFyrste skuledag i nytt år.
MånadFebruar - marsDagVeke 9Dato26. februar - 1. marsHendingVinterferie for skulane.
MånadMarsDagFr.Dato15. marsHendingRegional planleggingsdag barnehage/skule/SFO
MånadMarsDagFr.Dato22. marsHendingSiste skuledag før påske
MånadMars - aprilDagVeke 13Dato25. mars - 1. aprilHendingPåskeferie
MånadMaiDagOn.Dato1. maiHendingEleverfridag i grunnskulen. Barnehagen stengd.
MånadMaiDagTo.Dato9. maiHendingKristi himmelfartsdag. Skule/barnehage/SFO stengt.
MånadMaiDagFr.Dato10. maiHendingEleverfridag i grunnskulen.
MånadMaiDagFr. Dato17. maiHendingEleverfridag i grunnskulen. Barnehagen stengd.
MånadMaiDagMa.Dato20. maiHendingEleverfridag i grunnskulen. Barnehagen stengd.
MånadJuniDagFr.Dato21. juniHendingSiste skuledag før sommarferien