Foreldreportalen – Visma Flyt Barnehage

Foresattportalen er ein digital plattform kommunen nytter for betra kommunikasjonen med føresette. Føresette vil via portalen få tilgang til det barnehagen legg ut av open informasjon, samt informasjon om sitt eller sine barn dersom ein har fleire barn i barnehagen.

Via Foreldreportalen kan føresette

  • Søkja om barnehageplass
  • Trekke tilbake søknad om barnehageplass
  • Motta tilbod om barnehageplass
  • Svare på tilboden barnehageplass
  • Seia opp aktiv barnehageplass
  • Godkjenne og stadfesta at vedtekter er lesne og forstått
  • Søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Pdf av rettleiingshefte for Foresattportalen – Visma Flyt Barnehage finn du her.