Barn som spring i vasspytt

Eitrheimsvågen barnehage

Ein barnehage – Mange moglegheiter!

Eitrheimsvågen barnehage er ein 3-avdelings barnehage. Vi er lokalisert på Eitrheim; 4 kilometer frå Odda sentrum. Barnehagen er organisert på to hus. Vi har eit romslige uteområde. Vidare har vi nær tilknytning til skog/ grøntareal og fotballbane.

Kva er særeigent med oss?

Vi er ein barnehage med store arealer både ute og inne. Det gjør at vi har mange spennande moglegheiter for leik for barna. Som igjen bidrar til mange moglegheiter når det gjeld arrangementer, prosjektarbeid, pedagogisk arbeid, læring leikegrupper og sosialisering.

 

Vi jobbar med

Vera saman – kompetanseløft i barnehagen. 

Leik og sosialkompetanse

Natur og realfag

Språk og tall

 

Kjerneverdiar

  • Tidleg innsats
  • Kommunikasjon og samspel
  • Handtering av utfordrande åtferd
  • Implementering og organisasjonsutvikling 
  • Vera saman
  • Leik
  • Språkutvikling

 

Rammeplanen og Lov om barnehage er nasjonale føringar som høver godt inn i det daglege livet i vår barnehage. Barna får alle fagområda tilpassa sine behov og ynskjer. Dei er med å påverke innhaldet i kvardagen sin på ein positiv måte.

Vi brukar heile nærområdet vårt som ein del av barnehagtilbodet. Barnehagen har mange faste turplassar og område som vi brukar til leik, læring og kunnskapbygging og naturen vår.

Eitrheimsvågen barnehage

Opheimsgaten 31

5750 Odda

53 65 42 25

Asle Natås Lægreid

Styrar

asle.n.legreid@ullensvang.kommune.no

453 86 038 / 53 65 42 25