Eitrheimsvågen barnehage

Ein barnehage – Mange moglegheiter!

Eitrheimsvågen barnehage er ein 3-avdelings barnehage. Vi er lokalisert på Eitrheim; 4 kilometer frå Odda sentrum. Barnehagen er organisert på to hus. Vi har eit romslige uteområde. Vidare har vi nær tilknytning til skog/ grøntareal og fotballbane.

Avdelingar

 • Pære: 909 81 843
 • Plomme: 909 50 034
 • Knerten: 909 86 267

Opningstid

 • kl. 06.45 – 16.00

 

Kva er særeigent med oss?

Vi er ein barnehage med store arealer både ute og inne. Det gjør at vi har mange spennande moglegheiter for leik for barna. Som igjen bidrar til mange moglegheiter når det gjeld arrangementer, prosjektarbeid, pedagogisk arbeid, læring leikegrupper og sosialisering.

Vi brukar heile nærområdet vårt som ein del av barnehagtilbodet. Barnehagen har mange faste turplassar og område som vi brukar til leik, læring og kunnskapbygging og naturen vår.

Barn som sykklar. Foto.
 • Vera saman – kompetanseløft i barnehagen.
 • Leik og sosialkompetanse
 • Natur og realfag
 • Språk og tall
 • Tidleg innsats
 • Kommunikasjon og samspel
 • Handtering av utfordrande åtferd
 • Implementering og organisasjonsutvikling
 • Vera saman
 • Leik
 • Språkutvikling

Rammeplanen og Lov om barnehage er nasjonale føringar som høver godt inn i det daglege livet i vår barnehage. Barna får alle fagområda tilpassa sine behov og ynskjer. Dei er med å påverke innhaldet i kvardagen sin på ein positiv måte.

Eitrheimsvågen barnehage

Opheimsgaten 31

5750 Odda

53 65 42 25

Asle Natås Lægreid

Styrar

asle.n.legreid@ullensvang.kommune.no

453 86 038 / 53 65 42 25