Oppvekstplan-10

Redusert foreldrebetaling barnehage

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjeld for eitt barnehageår.

For søknadar som kjem inn før 1. august, gjeld kommunen sitt vedtak frå 1. august og ut barnehageåret. Vert søknad sendt etter 1. august gjeld vedtak frå fyrste heile månad etter tidspunkt det vart søkt og ut barnehageåret.

Du søkjer om redusert foreldrebetaling via Foreldreportalen.