Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller kommentarar som gjeld den kommande kommunen?

 

Midlertidig prosjektleiar

KS – konsulent as: Ingjerd Astad

Telefon: 415 62 886

E-post: ingjerd.astad@ullensvang.kommune.no

 

Jondal kommune

Ordførar: Jon Larsgard

Telefon: 53 66 95 02

E-post: jon.larsgard@jondal.kommune.no

 

Odda kommune

Ordførar: Roald Aga Haug

Telefon: 975 58 400

E-post: roald.a.haug@odda.kommune.no

 

Ullensvang herad

Ordførar: Solfrid Borge

Telefon: 952 43 044

E-post: solfrid.borge@ullensvang.herad.no

 

Jondal kommune

Rådmann: Reidar Isdal

Telefon: 975 55 560

E-post: reidar.isdal@ullensvang.kommune.no

 

Odda kommune

Rådmann: Ole Jørgen Jondahl

Telefon: 975 58 471

E-post: ole.jorgen.jondahl@ullensvang.kommune.no

 

Ullensvang herad

Rådmann: Magnus Steigedal

Telefon: 936 44 442

E-post: magnus.steigedal@ullensvang.kommune.no

 

Prosjektorganisasjonen

Digitalisering:

Telefon:

E-post:

 

Informasjon: Sigrid Digranes Dagestad

Telefon: 906 52 245

E-post: sigrid.dagestad@ullensvang.kommune.no

 

Sekretærfunksjon: Ragnvald Joakimsen

Telefon: 454 74 181

E-post: ragnvald.joakimsen@ullensvang.kommune.no

 

Økonomi: Anne Erdal

Telefon: 902 88 087

E-post: anne.erdal@ullensvang.kommune.no

 

HR – personal: Ikkje tilsett enno

Telefon:

E-post: