Innkalling til fellesnemnda, 30.5.2017

Referat frå møte i førebuande fellesnemnd 26.04.2017

Førebuande fellesnemnd på plass.

Møtereferat: Kommunesamanslåing, felles møte ordførarar og rådmenn, 26.01,2017.

Arbeidsgjevaransvar ved kommunesamanslåing

Nærare 600 deltakarar frå 80 kommunar med gjensidig vedtak om kommunesamanslåing, samla  på Værnes og Gardermoen for å arbeida med arbeidsrettslige spørsmål og gode medverknadsprosessar.

Les om seminaret hos KS

KS-advokat presentasjon for leiarar og tillitsvalde i dei tre kommunane 14.2.17.

Stor interesse for oppstartseminar

Ordførarane opprettar fellesnemnd

Det skal leggast fram sak for kommunestyra om å oppretta ei mellombels fellesnemnd.

– Vi har sett for oss ei fordeling der Jondal har fire representantar, Ullensvang seks og Odda ni, opplyser Aga Haug og legg til at han har avklart fordelinga i nemnda i møte med gruppeleiarane i Odda.

Les heile artikkelen i Hardanger Folkeblad.

Foto: HF

Kontaktinformasjon for Jondal.

Kontaktinformasjon for Odda.