Hald deg oppdatert på siste

nyhende

Betaling for kommunale tenester

Betaling av kommunale tenester for Jondal, Odda og Ullensvang kan ha anna forfall enn vanleg, dette på grunn av kommunesamanslåinga og byte av økonomisystem. Formålet er at alt som gjeld …

Ledig stilling – Leiar for NAV Ullensvang

Søknadsfrist:08.12.19 Søk på stilling Saksnr: 19/1128-20190162982019016298 Utlysingstekst (1073298)_NAVLast ned NAV leverer arbeids- og velferdstenester og har 19 000 medarbeidarar fordelt over heile landet. NAV skal gje menneske moglegheiter og hovudmålet …

SKULERUTA 2020 – 2021

SKULERUTA 2020 – 2021 (1)Last ned MånadHendingDagarMerknadAugustFyrste skuledag for elevane 17.0811Planleggingsdagar 12.-14.08September19OktoberHaustferie veke 40:28.09 – 02.10.20NovemberElevfri dag 13.1120Regional planleggingsdag 13.11DesemberSiste skuledag før jul 22.1216Ant. skuledagar haust86JanuarFyrste skuledag etter jul 04.0120FebruarVinterferie …

Presentasjon av budsjett!

Presentasjonen av budsjett for Ullensvang kommune vil starta så snart kommunestyremøtet er ferdig på Ullensvang hotell i morgon (torsdag 7. november). Kommunestyremøtet er sett til kl. 13.00-16.00, men møtet kan …

Ullensvang kommune

Nøkkeltal

11136
Innbyggjarar
3261
Areal
1300
Tilsette
1
Kommunestyre
Dei tre kommunane i dag

Om oss

Jondal kommune

Jondal kommune ligg på vestsida av Folgefonnhalvøya med den korte avstanden frå fjord til fonn som eit særmerke. Fonna Glacier Ski Resort, på Folgefonna 1200 moh, er eit av dei beste sommarskisenter i Europa. Elles er jordbruk, fiskeoppdrett og mekanisk industri viktige næringsvegar.

Vi er ca 1100 innbyggjarar og kommunen er omlag  247 km². Kommunesenteret ligg i tettstaden Jondal. Jondal kommune si heimeside

Odda kommune

Odda by er regionssenter for indre Hardanger og Folgefonnhalvøye. Her er det sjukehus, vidaregåande skule, vital industri, mangfald i næringslivet og godt utbygde kommunale tenester med rikt kulturliv, moderne idrettsanlegg og friluftstilbod av høg klasse. Storslått og mektig natur med ikona Trolltunga, Buarbreen og snøsikre skieldorado i Røldal og på Seljestad i spiss. Odda er litteraturbyen i spennet mellom Hardangervidda og Folgefonna nasjonalpark, Røldal stavkyrkje og i kraftkatedralen i Tyssedal. Odda kommune har 7000 innbyggjarar og eit areal på 1.627 km2 Odda kommune si heimeside

Bilete av Lofthus i skumring

Ullensvang herad

Ullensvang herad er Noregs største frukthage og ligg midt i hjarta av Hardanger. Arealet vårt er stort, 1392 km². Folketalet er per i dag omlag 3400 innbyggjarar. Heradsadministrasjonen ligg i Kinsarvik. Ullensvang herad tilbyr gode, desentraliserte tenester og har eit breitt næringsliv. Med Hardangervidda og Folgefonna nasjonalparkar som næraste naboar, har me god tilgang på rekreasjonsområde og eit flott utgangspunkt for friluftsliv. Organisasjons-, idretts- og kulturlivet er rikt, med høg aktivitet året rundt. Ullensvang herad si heimeside