Trolltunga med Ringedalsvannet og fjell i bakgrunn

Sikring av Skjeggedalsvegen

Sikringsarbeid på Skjeggedalsveien vil halda fram til morgonen 24. mai. Vegen vil då vera stengd om natta.

Stengd veg om natta kl. 20-7

Sikringsarbeid P1 Tyssedal – P2 Skjeggedal:

  • søndag 12.5. kl. 20 – torsdag 16.5. kl. 7
  • fredag 17.5. kl. 20 – laurdag 18.5. kl. 7
  • måndag 20.5. kl. 20 – torsdag 23.5. kl. 7

Biletet viser oversikt over kva dagar det er arbeid på vegen. Det er mange heilagdagar i mai, så det er ulikt kva vekedagar det er nattarbeid i dei ulike vekene i denne perioden. Me tek atterhald om at det kan skje endringar etter kvart.

 

Viktig! Det er snø på mesteparten av stien til Trolltunga. Bruk fjellstøvlar og stavar. Ver obs på snøbruer som kan skjula fare. Etter nattefrost kan det vera spegelblank is på Trolltunga. I så fall er det farleg å gå ned på sjølve Trolltunga. For din eigen tryggleik, tilrår me guida fjelltur.

Meir info finn de på:

image002