Kunngjeringar

Copy of UK - presentasjon TV 2 (15)

Pressemelding 15. januar 2021 – Korona

15. 01. 2021 Les meir
Utsnitt av kart som viser forlag til plangrense. Illustrasjon.

Varsel om oppstart av planarbeid – Lindenes

15. 01. 2021 Les meir
Copy of UK - presentasjon TV 2 (9)

Spørsmål om korona? No kan du senda oss ein e-post

14. 01. 2021 Les meir
IMG_4616

Høyring – Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

14. 01. 2021 Les meir

Odlandsvegen er no open for trafikk heile døgnet

14. 01. 2021 Les meir
Bilete av smelteverkstomta. Mast badar i raudt lys kveldstid, mellom teglsteinsbygningane. Bilete.

Lyssetting på smelteverket

13. 01. 2021 Les meir

Oppstart av arbeid på Almerket pumpestasjon

12. 01. 2021 Les meir

Vis respekt for islagte vatn

12. 01. 2021 Les meir
Illustrasjon korona

Vaksine mot korona

08. 01. 2021 Les meir
Copy of UK - presentasjon TV 2 (16)

Frivillige til vaksinasjonssenter i Tyssohallen

08. 01. 2021 Les meir
Illustrasjon av koronaviruset i blå fargar. Illustrasjon.

Lokale tiltak for veke 1 og 2

06. 01. 2021 Les meir
Copy of UK - presentasjon TV 2 (15)

Pressemelding 5. januar 2021 – Besøksvenn på sjukeheimar

06. 01. 2021 Les meir
Barn som spiller på xylofon. Foto.

Babygruppe – påmelding til vårsemesteret

04. 01. 2021 Les meir
Bosscontainere i ulike fargar. Bilte.

Renovasjonsordninga frå 2021

30. 12. 2020 Les meir

Informasjon til ansvarlege søkjarar innan byggesak, kart og oppmåling

29. 12. 2020 Les meir

Informasjon frå Ullensvang renovasjon

22. 12. 2020 Les meir
Kvinne som skriv på tastatur. Foto.

Søkje digitalt om økonomisk sosialhjelp

21. 12. 2020 Les meir
Hand som held mobiltelefon. Foto.

Endring av kommunikasjonsløysing for skulane i Ullensvang

21. 12. 2020 Les meir
Tre parkerte biler på ein landleg parkeringsplass. Foto.

Odda Parkering AS avsluttar innkreving av parkeringsavgift

18. 12. 2020 Les meir

Fugleinfluensa i Noreg 2020

14. 12. 2020 Les meir

Varsel om oppstart og planprogram – detaljeregulering for Solfonn

14. 12. 2020 Les meir

Røldal-Suldal Kraft – Krav om ny konsesjon

14. 12. 2020 Les meir
Leiker i sandkasse. Foto.

Eitrheimsvågen barnehage treng ringevikar

10. 12. 2020 Les meir
Skuter som står parkert dekt med eit lite snølag over seg. Foto.

Informasjon om løyve til motorisert ferdsel i utmark, vintersesongane 2020-2024

09. 12. 2020 Les meir

Grunnlag for vidare utgreiing av Helse og omsorg

09. 12. 2020 Les meir

Avslutting av planarbeid – detaljregulering i sjø ved Lausanakken

07. 12. 2020 Les meir
Copy of UK - presentasjon TV 2 (9)

Dokumentasjon på negativ prøve for Covid-19

02. 12. 2020 Les meir

Forslag til årsbudsjett og økonomiplan etter formannskapsmøte

30. 11. 2020 Les meir
Arbeidar i produksjonslokale i industien. Foto.

Pressemelding frå industri og Ullensvang kommune om førebygging Covid-19

27. 11. 2020 Les meir
Grønt ikon av familie inne i eit hus beskytta av to hender. Foto.

Barnevernstenesta treng fritidskontaktar og besøks-/ avlastningsheimar

26. 11. 2020 Les meir