Bustad/Bustadkontoret

Ullensvang kommune har etablert eit bustadkontor, som arbeider med:

  • råd og rettleiing
  • sakshandsaming av startlån
  • bustadtilskot og bustøtte
  • arbeidsoppgåver knytt til utleige av kommunale bustader

Bustadkontoret skal ha eit tett samarbeid med mange kommunale verksemder og tenesteområde i samband med at mange av tiltaka i Handlingsplan Bustad – år 2021-2025, som skal gjennomførast i tverrfagleg samarbeid.

Ta gjerne kontakt med oss for ein samtale eller for å avtala tid til eit møte.

Aktuelt

Grønt ikon av familie inne i eit hus beskytta av to hender. Foto.

Bustadtilskot til etablering og tilpassing

Les meir
Grønt modellhus oppå planteikning. Foto.

Bustadtilskot til utgreiing og prosjektering

Les meir
Grønt ikon av familie inne i eit hus beskytta av to hender.

Startlån bustad

Les meir
Grønt ikon av familie inne i eit hus med gras som bakgrunn. Foto.

Retningsliner for bustadtilskot til etablering i eigen bustad

Les meir
Dommerklubbe på blokk ved siden av eit grønt modellhus. Foto.

Retningsliner for bustadtilskot til tilpassing, utgreiing og prosjektering til enkeltpersonar

Les meir
Grønt ikon av familie inne i eit hus med gras som bakgrunn. Foto.

Kommunale utleigebustader

Les meir