Bustad/bustadkontoret

Ullensvang kommune har etablert eit bustadkontor, som arbeider med:

  • råd og rettleiing
  • sakshandsaming av startlån
  • bustadtilskot og bustøtte
  • arbeidsoppgåver knytt til utleige av kommunale bustader

Bustadkontoret skal ha eit tett samarbeid med mange kommunale verksemder og tenesteområde i samband med at mange av tiltaka i Handlingsplan Bustad – år 2021-2025, som skal gjennomførast i tverrfagleg samarbeid.

Ta gjerne kontakt med oss for ein samtale eller for å avtala tid til eit møte.

Artikler

Aktuelt

Bustadtilskot til etablering og tilpassing

Les meir

Bustadtilskot til utgreiing og prosjektering

Les meir

Startlån bustad

Les meir

Retningsliner for bustadtilskot til etablering i eigen bustad

Les meir

Retningsliner for bustadtilskot til tilpassing, utgreiing og prosjektering til enkeltpersonar

Les meir