Røldal pleie og omsorg

Heimesjukepleien, mob: 975 5 8 554
Pleie og omsorg, ved spørsmål – tlf: 53 65 48 40

Består av

  • Heimesjukepleie
  • Omsorgsleilighetar
  • Bufellesskap
  • Heimehjelp
  • Matombringing til heimane

 

Dersom du eller nokon av dine har behov for ei eller fleire av tenestene, eller har behov for å auka den tenesta de allerie har, så nytter du søknadskjema under for å søkja på tenester.

Kontakt oss

Røldal Pleie og omsorg

Besøk oss: Bygdavegen 44

5760 Røldal

53 65 48 40 / 975 58 554

Silje Elise Selsvik

Verksemdsleiar

silje.selsvik@ullensvang.kommune.no

907 88 626