Røldal pleie og omsorg

 • Heimesjukepleien, mob: 97 55 85 54
 • Pleie og omsorg, ved spørsmål – tlf: 53 65 48 40

Består av

 • Sjukeheim
  • 10 institusjonsplassar
  • Dagplassar
  • Institusjonskjøkken
   • Matombringing til heimane
   • Kafé kvar tysdag i samarbeid med frivillige i fellesområde i omsorgsustad
  • Legevisitt av tilsynslege kvar veke
  • Samarbeid med Frisører og fotpleie
  • Bursdager blant beboere blir feira med kake til alle på institusjonen. Det er og mogleg å låne lokale ved feiring med familie og vener
 • Omsorgsleilighetar
 • Bufellesskap
 • Heimesjukepleie
 • Heimehjelp
 • Legekontor som er ope 2 dagar i veka

 

Dersom du eller nokon av dine har behov for ei eller fleire av tenestene, eller har behov for å auka den tenesta de allerie har:

Kontakt oss

Røldal Pleie og omsorg

Besøk oss: Bygdaveien 44

5750 Røldal

53 65 48 40

Roger Lynghamar

Verksemdsleiar

roger.lynghamar@ullensvang.kommune.no

926 64 841