Omsorgstenesta aust – Bråvolltunet

Omsorgstenesta i Ullensvang kommune er ei samordna teneste.

Omsorgstenesta aust har base på Bråvolltunet, Kinsarvik. Dei som arbeider her kan få oppgåver både på institusjonen og i heimesjukepleie alt etter kvar det er bruk for den enkelte sin kompetanse.

Bråvolltunet sjukeheim

Bråvolltunet sjukeheim er et ressurssenter innen eldreomsorg i Kinsarvik. Vi yter tenester til 24 bebuarar; ei somatisk langtidsavdeling og ei langtidsavdeling for personar med demenssjukdom. I tillegg har vi heimesjukepleietenester for 50 brukarar.

Vi tilbyr dagtilbod to dagar i veka for heimebuande eldre og ein dag i veka for heimebuande med kognitiv svikt.

Vi tilbyr også levering av varm mat og/eller servering på Bråvolltunet for dei som bur heime og treng hjelp med kosthaldet.

 

Kontakt oss

Omsorgstenesta aust

Besøk oss: Bråvoll 1

5781 Kinsarvik

53 67 10 70

Sigrid Eitrheim

Verksemdsleiar

sigrid.eitrheim@ullensvang.kommune.no

970 98 779