Omsorgstenesta aust – Bråvolltunet

Omsorgstenesta i Ullensvang kommune er ei samordna teneste, med base på Bråvolltunet i Kinsarvik. Dei som arbeider her kan få oppgåver både på institusjonen og i heimesjukepleie alt etter kvar det er bruk for den enkelte sin kompetanse.

Bråvolltunet sjukeheim er eit ressurssenter innen eldreomsorg i Kinsarvik. Bråvolltunet har ein langtidsavdeling med 18 plasser. I tillegg driftar me heimetenester for omlag 50 brukarar.

Me tilbyr dagtilbod to dagar i veka for heimebuande eldre og ein dag i veka for heimebuande med kognitiv svikt.

Me tilbyr også levering av varm mat og/eller servering på Bråvolltunet for dei som bur heime og treng hjelp med kosthaldet.

 

Kontakt oss

Omsorgstenesta aust

Besøk oss: Bråvoll 1

5781 Kinsarvik

53 67 10 70

Kari Skare Storhei

Verksemdsleiar

kari.skare.storhei@ullensvang.kommune.no

909 99 842

Eva Opedal

Avd. leiar

eva.opedal@ullensvang.kommune.no

911 59 656

Helena Lerik Ninn

Avd. leiar

helena.lerik.ninn@ullensvang.kommune.no

911 61 632