Kontakt oss ikoner

Tilsette ved helsestasjonen

Ullensvang helsestasjon

Besøksadr: Smelteverket 61

5750 Odda

975 58 436

Ullensvang helsesasjon

Postadr: Opheimsgata 31

5750 Odda

975 58 436

 

Helsestasjonstenesta 0-5 år

Kommunen har fem helsestasjoner for born 0-5 år, fordelt på Jondal, Kinsarvik, Odda, Røldal og Utne. Her finn du oversikt over kven som er helsesjukepleiar ved dei ulike helsestasjonane >>

 

Skulehelsetenesta

Helsesjukepleiar har fast kontortid ved kvar enkelt skule og kan kontaktast direkte. Her finn du oversikt over kven som har ansvar for kva skule >>

 

Kontakt oss

Helsesjukepleiar

Torbjørg Krogh Larsen

Verksemdsleiar

torbjorg.krogh.larsen@ullensvang.kommune.no

911 40 736

Arnhild Næsheim

Helsesjukepleiar

arnhild.naesheim@ullensvang.kommune.no

975 58 673

Edith Hauge Jensen

Sjukepleiar

edith.hauge@ullensvang.kommune.no

468 93 207

Gunnbjørg Rosseland

Helsesjukepleiar

gunnbjorg.rosseland@ullensvang.kommune.no

975 58 435

Ingvild Vintertun Bleie

Sjukepleiar

ingvild.vintertun.bleie@ullensvang.kommune.no

901 83 343

Karin M. Eike

Helsesjukepleiar: Fagleiar skulehelsetenesta / HFU

karin.eike@ullensvang.kommune.no

975 58 437

Line Cecilie Takla

Helsesjukepleiar

line.cecilie.takla@ullensvang.kommune.no

905 17 284

Malin Skorpen

Sjukepleiar

malin.skorpen@ullensvang.kommune.no

480 60 482

Marianne Espe

Sjukepleiar

marianne.espe@ullensvang.kommune.no

902 71 583

Merethe Jordal

Helsesjukepleiar: Fagleiar for sped- og småbarn

merethe.jordal@ullensvang.kommune.no

975 58 656

Therese Raaen Jaastad

Helsesjukepleiar

therese.jaastad@ullensvang.kommune.no

947 86 110

Sara Moe

Sjukepleiar

sara.moe@ullensvang.kommune.no

416 97 183

Spesialsykepleiar, psykisk helse

Nina Sandstå

Spesialsjukepleiar, psykisk helse

nina.sandsta@ullensvang.kommune.no

975 58 654

Jordmor

Esther Meland

Jordmor Kinsarvik/Utne

esther.meland@ullensvang.kommune.no

901 71 109

Hjørdis Ingeborg Bleie

Jordmor Odda/Jondal

hjordis.ingeborg.bleie@ullensvang.kommune.no

975 58 528

Torhild M. A. Kristensen

Jordmor Odda/Jondal

torhild.kristensen@ullensvang.kommune.no

975 58 528

Kommunepsykolog

Julia Kulla

Kommunepsykolog

julia.kulla@ullensvang.kommune.no

975 58 436

Sekretær

Bente Graue

Helsesekretær

bente.graue@ullensvang.kommune.no

975 58 436

Ergoterapaut

Ergoterapeut Marion

Ryen

marion.ryen@ullensvang.kommune.no

975 58 563