Kontakt oss ikoner

Tilsette ved helsestasjonen

Ullensvang helsestasjon

Opheimsgata 31

5750 Odda

975 58 436

 

Helsestasjonstenesta 0-5 år

Kommunen har fem helsestasjoner for born 0-5 år, fordelt på Jondal, Kinsarvik, Odda, Røldal og Utne. Her finn du oversikt over kven som er helsesjukepleiar ved dei ulike helsestasjonane >>

 

Skulehelsetenesta

Helsesjukepleiar har fast kontortid ved kvar enkelt skule og kan kontaktast direkte. Her finn du oversikt over kven som har ansvar for kva skule >>

 

Kontakt oss

Helsesjukepleiar

Torbjørg Krogh Larsen

Verksemdsleiar

torbjorg.krogh.larsen@ullensvang.kommune.no

911 40 736

Arnhild Næsheim

Helsesjukepleiar

arnhild.naesheim@ullensvang.kommune.no

975 58 673

Eldbjørg Hammer

Helsesjukepleiar

eldbjorg.hammer@ullensvang.kommune.no

468 93 207

Gunnbjørg Rosseland

Fagleiar skulehelsetenesta / HFU

gunnbjorg.rosseland@ullensvang.kommune.no

975 58 435

Karin M. Eike

Helsesjukepleiar

karin.eike@ullensvang.kommune.no

975 58 437

Merethe Jordal

Helsesjukepleiar

merethe.jordal@ullensvang.kommune.no

975 58 656

Therese Raaen Jaastad

Helsesjukepleiar

therese.jaastad@ullensvang.kommune.no

947 86 110

Silje Brattespe

Helsesjukepleiar

silje.brattespe@ullensvang.kommune.no

901 83 343

Sigrid Kambestad

Helsesjukepleiar

sigrid.kambestad@ullensvang.kommune.no

416 97 183

Spesialsykepleier, psykisk helse

Nina Sandstå

Spesialsjukepleiar, psykisk helse

nina.sandsta@ullensvang.kommune.no

905 24 956

Jordmor

Esther Meland

Jordmor Kinsarvik/Utne

esther.meland@ullensvang.kommune.no

901 71 109

Hjørdis Ingeborg Bleie

Jordmor Odda/Jondal

hjordis.ingeborg.bleie@ullensvang.kommune.no

975 58 528

Torhild M. A. Kristensen

Jordmor Odda/Jondal

torhild.kristensen@ullensvang.kommune.no

975 58 528

Sekretær

Bente Graue

Sekretær

bente.graue@ullensvang.kommune.no