Kontakt oss ikoner

Kontakt helsestasjonen

Helsestasjonen

Telefontid: tysdag-torsdag | kl. 09:30-10.30 og 12:00-13:00.

Kontakter

Ullensvang helsestasjon

Besøksadr: Smelteverket 61

5750 Odda

975 58 436

Ullensvang helsesasjon

Postadr: Opheimsgata 31

5750 Odda

975 58 436

 

Svangerskapsomsorg – Jordmor

Svangerskapsomsorga i kommunen er eit tilbod til alle gravide og deira partnare.
Kontaktinformasjon til våre jordmødre finn du her >>>

 

Helsestasjonstenesta 0-5 år

Kommunen har fem helsestasjoner for born 0-5 år, fordelt på Jondal, Kinsarvik, Odda, Røldal og Utne.
Her finn du oversikt over kven som er helsesjukepleiar ved dei ulike helsestasjonane, og kontaktinformasjon >>

 

Skulehelsetenesta

Helsesjukepleiar har fast kontortid ved kvar enkelt skule og kan kontaktast direkte.
Her finn du oversikt over kven som har ansvar for kva skule, og kontaktinformasjon >>

 

HFU – Helsestasjon for ungdom 13 til 23 år

Helsestasjon for ungdom – HFU er eit gratis tilbod til jenter og gutar i alderen 13 – 23 år. Her treff du helsesjukepleiar og turnuslege – me er helsepersonell og har teieplikt.
Kontaktinformasjon for HFU finn du her >>>

 

Anna kontaktinformasjon

Helsesjukepleiar

Torbjørg Krogh Larsen

Verksemdsleiar

torbjorg.krogh.larsen@ullensvang.kommune.no

911 40 736

Gunnbjørg Rosseland

Helsesjukepleiar: Fagleiar HFU

gunnbjorg.rosseland@ullensvang.kommune.no

975 58 435

Karin M. Eike

Helsesjukepleiar: Fagleiar skulehelsetenesta

karin.eike@ullensvang.kommune.no

975 58 437

Merethe Jordal

Helsesjukepleiar: Fagleiar for sped- og småbarn

merethe.jordal@ullensvang.kommune.no

975 58 656

Kommunepsykolog

Julia Kulla

Kommunepsykolog

julia.kulla@ullensvang.kommune.no

480 30 062

Sekretær

Bente Graue

Helsesekretær

bente.graue@ullensvang.kommune.no

975 58 436