Heimebaserte tenester

Vi ønskjer at du ringer heimesjukepleien frå kl. 08:00 – 15:00 på kvardagar. På kveld og i helg er alle våre tilsette ute hjå pasientar, og kun tilgjengeleg for korte beskjedar.

Desse områda er organisert under heimebaserte tenester

 

Jondal

Heimebasert omsorg Jondal

Nordbøen 2

5627 Jondal

41 54 42 66

Elin Eide Brattabø

Avd. leiar

elin.eide.brattabo@ullensvang.kommune.no

97 71 81 08

Kinsarvik

Omsorgstenesta aust - Bråvolltunet

Bråvoll 1

5781 Kinsarvik

53 67 10 70

Ralph Vincent Sorolla

Avd. leiar

ralph.sorolla@ullensvang.kommune.no

91 15 96 56

Kari Skare Storhei

Verksemdsleiar

kari.skare.storhei@ullensvang.kommune.no

90 99 98 42

Odda

Heimebaserte tenester - Odda

Eitrheimsvegen 32, 2. etg

5750 Odda

53 65 47 00

Anne Lise Naasen

Verksemdsleiar

anne.naasen@ullensvang.kommune.no

97 55 84 62

Anna Kristine Jordan

Avdelingsleiar

anna.jordan@ullensvang.kommune.no

97 55 84 61

Røldal

Røldal Pleie og omsorg

Bygdavegen 44

5760 Røldal

53 65 48 40 / 97 55 85 54

Gard Hjørnevik Risan

Avdelingsleiar

gard.risan@ullensvang.kommune.no

97 55 84 08

Utne

Omsorgstenesta vest - Utneheimen

Fjordavegen 4199

5778 Utne

53 67 13 60

Kari Skare Storhei

Verksemdsleiar

kari.skare.storhei@ullensvang.kommune.no

90 99 98 42

Edith Sivertsen

Avdelingsleiar heimetenesta

edith.sivertsen@ullensvang.kommune.no

94 17 71 34