Heimebaserte tenester

Vi ønskjer at du ringer heimesjukepleien frå kl. 08:00 – 15:00 på kvardagar. På kveld og i helg er alle våre tilsette ute hjå pasientar, og kun tilgjengeleg for korte beskjedar.

Desse områda er organisert under heimebaserte tenester

 

Jondal

Heimebasert omsorg Jondal

Besøk oss: Nordbøen 2

5627 Jondal

415 44 266

Elin Eide Brattabø

Avd. leiar

elin.eide.brattabo@ullensvang.kommune.no

977 18 108

Kinsarvik

Omsorgstenesta aust

Besøk oss: Bråvoll 1

5781 Kinsarvik

53 67 10 70

Eva Opedal

Avd. leiar

eva.opedal@ullensvang.kommune.no

911 59 656

Kari Skare Storhei

Verksemdsleiar

kari.skare.storhei@ullensvang.kommune.no

909 99 842

Odda

Heimebaserte tenester - Odda

Besøk oss: Eitrheimsvegen 32, 2. etg

5750 Odda

53 65 47 00

Anne Lise Naasen

Verksemdsleiar

anne.naasen@ullensvang.kommune.no

975 58 462

Anna Kristine Jordan

Avdelingsleiar

anna.jordan@ullensvang.kommune.no

975 58 461

Røldal

Røldal Pleie og omsorg

Besøk oss: Bygdavegen 44

5760 Røldal

53 65 48 40 / 975 58 554

Gard Hjørnevik Risan

Avdelingsleiar

gard.risan@ullensvang.kommune.no

975 58 408

Utne

Pleie og omsorg vest

Besøk oss: Fjordavegen 4199

5778 Utne

53 67 13 60

Kari Skare Storhei

Verksemdsleiar

kari.skare.storhei@ullensvang.kommune.no

909 99 842

Edith Sivertsen

Avdelingsleiar heimetenesta

edith.sivertsen@ullensvang.kommune.no

941 77 134